Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Satte ned prisen på konkursgården på Jæren med 9 millioner

Konkursgården på Jæren, som lå ute på markedet til 27 millioner kroner, har nå fått redusert prisen med 9 millioner.

Konkursgården på Jæren senker prisen med ni millioner. Foto: Eiendomsmegler 1.
Konkursgården på Jæren senker prisen med ni millioner. Foto: Eiendomsmegler 1.

Gården i Time kommune ligger nå ute for 18 millioner kroner. Grunnen til at prisen nå reduseres med såpass mye, er at det forelå to takster på eiendommen. En som la til grunn all aktivitet og produksjon som har vært på gården, mens en tok mer høyde for mulig produksjon på egen jord, kvoter og bygninger, og ikke de som har blitt leid i tidligere år. Det er den sistnevnte taksten som nå brukes i fastsettingen av pris.

Eiendomsmegler Sigrunn Undheim Stangeland har tro på at dette vil føre til at interessen for gården igjen vil øke blant muligere kjøpere.

– Spranget var stort. Det å gå ned 9 millioner er veldig mye penger. Men ut ifra det som er konsesjonen på gården nå, så vil det være interessant for mange, sier Undheim Stangeland til Nationen.

Ifølge Stavanger Aftenblad, er det fortsatt 1500 dyr igjen på gården. Eiendommen er på 760 dekar hvorav 177,7 dekar er fulldyrket mark, 417,5 dekar er innmarksbeite, 74,8 dekar er skog 60 dekar er annet markedslag og 30 dekar er annet areal.

Annonse

Da bonden i fjor sommer endte opp med å gå konkurs på grunn av høy gjeld, hadde gården 138 kyr, 129 ammedyr 860 sauer og 2200 griser, viser tellingen fra 2. juli, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det var i juni i fjor at et stort gårdsbruk på Jæren konkurs. Bonden oppga at han hadde en gjeld på 51 millioner kroner, og han meldte selv oppbud. Det var flere grunner til vanskene, men mye skal ha startet da bonden opplevde smitte på gården.

Nationen meldte den gangen at Nortura-eide Prima Slakt, som den største usikrede kreditoren, kunne tape hele 11 millioner på konkursen.

Eiendomsmegler Undheim Stangeland sier de nå vil ha visninger etter behov, og hun sier det samtidig har vært mange som har vært der for å se på eiendommen allerede.

Bonden som gikk konkurs hadde både kyr, sauer og griser. Foto: Eiendomsmegler 1.
Bonden som gikk konkurs hadde både kyr, sauer og griser. Foto: Eiendomsmegler 1.

Neste artikkel

Tilbyr bønder gratis veterinærhjelp under koronakrisen