Klart budskap: Matjord settes under press når veier, boliger og næringsliv krever plass. Her fra demonstrasjoner mot et nytt Ikea-bygg på matjord i Vestby. Foto: Siri Juell Rasmussen
Klart budskap: Matjord settes under press når veier, boliger og næringsliv krever plass. Her fra demonstrasjoner mot et nytt Ikea-bygg på matjord i Vestby. Foto: Siri Juell Rasmussen

Så høy er nytteverdien av norsk matjord som beredskap

Norsk matproduksjon er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, sies det. Nå har konsulenter regnet på samfunnsnytten av norsk matproduksjon som kriseberedskap.

Den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Mímir Kristjánsson håper nordmenn husker hvor viktig norsk mat er også etter koronakrisen