Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemndene i region 4 og 5 kaller inn til nytt møte

Tirsdag blir det arrangert et nytt møte for rovviltnemndene i Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark etter klager fra blant annet WWF og Naturvernforbundet.

Ulv. Lasta ned frå Mostphotos.com

I slutten av januar ga rovviltnemndene i fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark grønt lyst til å felle ytterligere fire ulver utenfor ulvesona.

Dette har igjen skapt reaksjoner, og har blitt påklaget av blant annet WWF og Naturvernforbundet. Det har også vært uttrykt usikkerhet fra Klima- og miljødepartementet hvorvidt nemndene har myndighet til å åpne opp for mer ulvejakt.

– Departementet vil nå vurdere om vedtaket som er fattet av rovviltnemndene i region 4 og 5 oppfyller gjeldende vilkår for slike vedtak. Dette vil vi gjøre så raskt som mulig. For å få en reell klagebehandling er det viktig å få inn eventuelle klager raskt, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i pressemeldingen som ble sendt ut før helga.

Annonse

Møtet for rovviltnemndene som blir avholdt via telefon på tirsdag skal blant annet «Klarlegge om nemndene ønsker å omgjøre sitt vedtak av 29.1.2019 om utvidet lisensfelling av ulv på bakgrunn av klage fra WWF».

Det er rovviltforskriften som beskriver når nemndene har myndighet til å utvide kvotene. Det var også den leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, viste til da han argumenterte for vedtaket overfor Nationen tirsdag forrige uke.

– Jeg er ingen jurist, men utifra mitt ringe skjønn er det slik at vi kan fatte et nytt forvaltningsvedtak når situasjonen er endret. Vi må utøve vårt skjønn på best mulig måte innenfor de rammene Stortinget har satt, sa Nergård til Nationen tirsdag.

Mer konkret er det to hensyn nemndene viser til, som de mener utgjør en ny situasjon.

Det ene er at jaktkvota på 12 ulver utenfor ulvesonen ble fylt nesten tre måneder før jaktperioden er ferdig. Det kan jaktes ulv fram til 1. april utenfor ulvesonen, og kvota var fylt 3. januar. Når det ikke er kvote igjen, øker det sannsynligheten for at det skal komme streifulver inn i beiteprioriterte områder og gjøre skade på husdyr når beitesesongen begynner, argumenterer nemndene.

Neste artikkel

Bjørn skutt i Stor-Elvdal