Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riksrevisjonen: Mattilsynet har for dårlig kontroll over Husdyrregisteret

Mattilsynet har ikke god nok kontroll over Husdyrregisteret – og det fører til svekket sporbarhet ved sykdomsutbrudd, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte den årlige revisjon- og kontrollrapporten tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte den årlige revisjon- og kontrollrapporten tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Riksrevisjonens rapport for fjoråret har kritiske innvendinger til Mattilsynet.

Svakheter i systemet kan i verste fall vil det bli vanskelig å finne ut kilden til et utbrudd av en smittsom sykdom blant dyr eller hvor mat som gjør folk syke, kommer fra.

«Det er svakheter i Mattilsynets kontroll med rapportering i Husdyrregisteret, og disse fører blant annet til manglende sporbarhet ved sykdomsutbrudd», skriver Riksrevisjonen i sine merknader til Landbruks- og matdepartementets budsjett og regnskap for 2016.

Les også: Rekordmange E.coli-infeksjoner i 2016

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at departementet ikke har sikret at Mattilsynet har god nok kontroll med registrering i Husdyrregisteret – og ikke i tilstrekkelig grad bruker de virkemidler de har til rådighet for å sikre regelverket for sporbarhet blir fulgt.

«Riksrevisjonen ser alvorlig på at Husdyrregisteret ikke viser korrekt informasjon», heter det i rapporten.

Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterte sin årlige rapport tirsdag.

Må til enhver tid være oppdatert

Matloven stiller sporingskrav for både storfe og småfe i Norge. Kravene går blant annet ut på at Husdyrregisteret skal ha oversikt over virksomheter, dyreholdere og slakterier.

Hvis det skulle blir et utbrudd av en alvorlig smittsom dyresykdom eller sykdom hos mennesker som kan smitte gjennom maten, vil opplysningene i Husdyrregisteret kunne være avgjørende for hvor raskt det er mulig å finne smittekilden og dermed få begrenset utbruddet.

Annonse

Les også: Nytt tilfelle av fotråte hos sau

«For å kunne oppfylle sitt formål må registeret til enhver tid være oppdatert og vise korrekt informasjon», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Konsekvensen av den manglende oversikten blir, ifølge Riksrevisjonen: «Ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer eller smitte gjennom mat for mennesker, vil det være vanskelig å kunne spore hvor smitten kommer fra.»

Mattilsynet skal kontrollere bønder

Det er den som eier dyr som er ansvarlig for å rapportere om dyra sine til Husdyrregisteret. Men det er Mattilsynet som skal kontrollere at dyreeiere faktisk opplyser som de skal til Husdyrregisteret.

Og det er altså den biten Riksrevisjonen mener at Mattilsynet er for dårlig til.

Riksrevisjonen kritiserer også Landbruksdepartementet for ikke å ha fulgt godt nok med på kvaliteten i Mattilsynets rapportering til EU.

I fjor skrev Riksrevisjonen blant annet i sin rapport at Veterinærinstituttet hadde vesentlige svakheter i økonomistyring og internkontroll, og på grunnlag av det konstaterte Riksrevisjonen at regnskapet ikke var egnet til å gi pålitelig styringsinformasjon.

«Ny ledelse ved Veterinærinstituttet har lagt vekt på å forbedre internkontrollen og derigjennom regnskapskvaliteten. Riksrevisjonen har derfor kunnet avgi beretning til årsregnskapet for 2016», heter det i årets rapport.

Neste artikkel

Mattilsynet stengte butikk og nettsalg etter uanmeldt tilsyn