Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange pukkellaks registrert i Noreg

Forskarar som registrerer utbreiinga av pukkellaks i Noreg, har i år fått inn rekordmange meldingar om den svartelista fisken.

Rekordmange eksemplar av den svartelista pukkellaksen er registrert i Noreg i år. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service
Rekordmange eksemplar av den svartelista pukkellaksen er registrert i Noreg i år. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service

– Eg har fått inn meldingar om meir enn 200 pukkellaks på ti dagar, frå 50 ulike elver og sjøfangstar. Alt no er det tydeleg at det er mange fleire pukkellaks i år enn det har vore dei seinaste åra, seier lakseforskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Eva B. Thorstad til Kyst og Fjord.

Meldingane kjem hovudsakleg frå Nord-Noreg, Midt-Noreg og Vestlandet. Det er få meldingar frå Sørlandet og Austlandet, men fleire pukkellaks er fanget i Glomma.

– Alle som er sjekka for kjønnsmodning har mykje mjølk eller stor rogn og er klare til å gyte i år, så det er ein fare for at dei gyter i elvene, seier Thorstad.

Annonse

Artsdatabanken vurderer pukkellaksen som ein høgrisikoart og ein trussel mot det biologiske mangfaldet i Noreg.

Neste artikkel

Julie og Sjur gir seg etter 12 år: – Utrolig trist, men riktig