Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange granbarkbiller

Den svenske Skogsstyrelsen forteller om urovekkende nytt om barkbiller i svenske skoger. De er flere og tidligere ut enn vanlig.

Barkbiller kan gjøre store skader på skogen. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum
Barkbiller kan gjøre store skader på skogen. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum

– Det har vært en varm og tørre innledning på våren, noe som gagner skadeinsektene. Akkurat det vi ikke behøver. Kanskje er dette begynnelsen på det verste scenarioet hvor angrepene kan bli seks ganger så store som under fjorårets sommer, sier Gunnar Isacsson, den svenske Skogsstyrelsens ekspert på skadeinsekter.

Styrelsen overvåker antallet granbarkbiller i skogene, og ser i år en urovekkende utvikling. Det har blitt flere biller, som har kommet tidligere på året. Flere steder er det funnet over 1000 biller, noen steder så mange som 10.000.

Kan bli verste sommer siden 1981

Også i Norge har myndighetene advart mot at det kan bli mye barkbiller i år, og utviklingen i Sverige kan tyde på at det også er grunn til bekymring i Norge. Fjorårets tørkesommer, kombinert med en varm vår, gjør at barkbillene får gode vilkår for å vokse.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) varsler en mulig invasjon i Norge i sommer. Dette vil være første gang man får en storinvasjon siden 1981. Da ble flere millioner kubikkmeter tømmer ødelagt i Norden.

Annonse

Ber skogeiere overvåke

Granbarkbillen er det eneste insektet i Norge som angriper og dreper levende grantrær i stort omfang. Arten regnes blant de verste skadegjørerne i europeiske barskoger.

– Allerede nå kan man finne angrep og fra midten av mai kan man også se angrepene. Skogeierne må ha kontroll på hvor de nye angrepene er og se til å få bort de trærne. Da følger granbarkebillene med ut av skogen, sier Isacsson.

Også landbruks- og matminister Olaug Bollestad har bedt skogeiere å følge med.

– Det tiltaket som monner i en slik situasjon, er å fjerne avvirket tømmer og vindfall fra skogen før billene igjen svermer i slutten av mai, har hun tidligere sagt.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Hogst og foryngelse i moderne skogbruk