Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordhøy produksjon av kjøtt – over 350.000 tonn

Det har aldri vært produsert så mye kjøtt som i 2018. Produksjonen av storfekjøtt økte med 4,9 prosent i fjor.

Produksjonen av sauekjøtt gikk noe ned i 2018, men gjennom de fem siste årene har produksjonen økt med over 15 prosent. Foto: Siri Juell Rasmussen
Produksjonen av sauekjøtt gikk noe ned i 2018, men gjennom de fem siste årene har produksjonen økt med over 15 prosent. Foto: Siri Juell Rasmussen

I 2018 ble det produsert 352.000 tonn kjøtt av alle slag, det er en 0,4 prosents økning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en rekordhøy produksjon.

Størst utslag har skjedd på storfefronten, hvor økningen er på hele 4,9 prosent. Det kan fort være en følge av fôrsituasjonen mange opplevde etter fjorårets tørkesommer hvor mange valgte å redusere sine besetninger.

Totalt ble det produsert 89.396 tonn storfekjøtt, noe som er det meste siden år 2000. Daglig leder Christian Anton Smedshaug i Agri analyse bekrefter at tørken har mye av skylda.

– Økningen skyldes i all hovedsak at tørken førte til fôrmangel, som gjorde at flere bønder så seg nødt til å sende mer storfe enn vanlig til slakt, sier Smedshaug.

Han sier at antallet storfe ble redusert med 9000 dyr fra 2017 til 2018, og at det derfor forventes en lavere kjøttproduksjon i 2019, nærmere 85.000 tonn.

Per uke 10 i 2019 ligger det over 1500 tonn storfekjøtt på såkalt reguleringslager.

Selv om det har vært mye fokus på redusert kjøttforbruk, går produksjonen likevel opp. Foto: Siri Juell Rasmussen
Selv om det har vært mye fokus på redusert kjøttforbruk, går produksjonen likevel opp. Foto: Siri Juell Rasmussen

Samtidig påpeker han at det har vært ønsket å produsere mer norsk storfekjøtt for å redusere andelen importert.

Annonse

– Vi har hatt et underskudd av storfe over mange år. Deler av forklaringa på at storfeslakten øker er også at næringa har lyktes i arbeidet med å øke den norske markedsandelen. Bøndene sparte mordyrene som økte med 4000 i 2018, slikt av storfekjøttproduksjonen vil fortsette å vokse i 2020, sier Smedshaug.

Ingen krise

For svinekjøttproduksjonen var tallet tilnærmet uendret fra 2017 til 2018, men i den siste femårsperioden fra 2013 til 2018 økte produksjonen med 7,7 prosent. Totalt 137.316 tonn svinekjøtt ble produsert i fjor.

Sauekjøttproduksjonen på 26.973 tonn i fjor er en svak nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ser man på situasjonen for de fem siste årene, har økningen siden 2013 likevel vært på 15,2 prosent.

Smedshaug sier det ser ut til at det ikke lenger er noen krise når det kommer til overproduksjon av svin og sau, og at dette nå skal være mulig å få under kontroll.

Fjørfe går ned

Produksjonen av kjøtt fra fjørfe går nedover, i fjor gikk den ned med 2,8 prosent og for femårsperioden har produksjonen gått ned med 5,6 prosent. Produksjonen har likevel hatt en voldsom utvikling de to siste tiårene.

I år 2000 ble det produsert 42.924 tonn kjøtt av fjørfe, i 2006 hadde det økt til 62.518 tonn og i 2013 var produksjonen på hele 104.030 tonn. Produksjonen har de siste årene stabilisert seg, og gått noe ned og var på 98.165 tonn i fjor.

Neste artikkel

Norge bruker stadig mindre på støtte til jordbruk