Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringspartiene vil ha individuell kompensasjons-vurdering av pelsdyrbøndene

Individuell vurdering, særskilt ordning for de eldste pelsdyrbøndene og ekstra tilskudd til riving av farmene. Det er nye elementer i kompensasjonsordningen.

Regjeringspartiene la onsdag frem sine endringer i lovforslaget til nedlegging av pelsdyrnæringa. Fra venstre Margunn Ebbesen (H), Morten Ørsal-Johansen (Frp), Andre Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF). Foto: Jon-Fredrik Klausen
Regjeringspartiene la onsdag frem sine endringer i lovforslaget til nedlegging av pelsdyrnæringa. Fra venstre Margunn Ebbesen (H), Morten Ørsal-Johansen (Frp), Andre Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF). Foto: Jon-Fredrik Klausen

Regjeringspartiene tar også høyde for at den foreslåtte potten på 505 millioner til vederlag, kan bli øket.

De næringspolitiske talspersonene i de fire regjeringspartiene la onsdag fram endringer i proposisjonen til kompensasjon til pelsdyrbøndene, og presenterte de under en pressekonferansen på Stortinget.

Dekker riving og rydding

De fire regjeringspartiene mener riving- og oppryddingskostnadene må dekkes, og at det skal gjøres en individuell vurdering knyttet til kompensasjon til hver enkelt bonde. De ønsker også å utvide kompensasjonen til dem som fyller 62 år i 2025, slik at de får betalt for tapt inntekt fram til de fyller 67 år.

I det første lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringen foreslo regjeringen å tildele til sammen 505 millioner kroner til pelsdyrbøndene gjennom forskjellige ordninger.

– Det er kun et overslag, sa Morten Ørsal Johansen (Frp) da han la fram proposisjonen.

– Det vil koste det som det koster. Vi har valgt å ikke gå i detaljer på dette. Vi har sagt at dette er en ren overslagsbevilgning. Da får regjeringa forholde seg til det, og så blir beløpet til slutt det, det blir.

– Så det skal ikke fastsettes hvor mye det skal brukes?

– Nei. Hvis vi gjør det, kan det slå skjevt ut.

Ørsal Johansen sier at tispetillegget det var lagt opp til i det første forslaget står fast.

– Vi har nå bedt om å få en ordentlig gjennomgang av gjeldssituasjonen, så alt skal kompenseres. Det skal bli igjen penger til pelsdyrbøndene, og så kommer tispetillegget i tillegg, sier Ørsal Johansen.

Ukjent sum på kompensasjonen

Annonse

Han framhever også den ekstra kompensasjonen til bønder som er over 62 år.

– Noen har ikke noe annet enn pelsdyr å arbeide med, og det kan være vanskelig å begynne med noe nytt. Derfor har vi valgt å gi en ekstra kompensasjon til noen, og det tror jeg er viktig for dem det gjelder.

Behandles av Stortinget

Forslaget om et næringsforbud mot pelsdyr ligger til behandling i Stortinget, og fristen for å avgi innstilling er i neste uke.

Pelsdyrnæringen skal ifølge lovforslaget være avviklet innen 2025. De fire regjeringspartiene KrF, Venstre, Høyre, og Frp ble i Granavollen-plattformen enige om at pelsdyrnæringen skal legges ned.

– En god dag for norsk dyrevelferd

Venstres Andre Skjelstad sa at han var glad for gjennomslaget for avvikling av pelsdyrnæringa, og at de vel 170 farmene det er snakk om skal få et godt oppgjør, basert på individuell behandling.

– Nå får vi ryddet skikkelig opp etter dagens drift, og ingen skal havne i økonomiske uføre etter vedtaket vårt, sa Skjelstad og summerte opp med at det var en god dag for dyrevelferd i Norge.

Ørsal Johansen forteller at forhandlingene mellom regjeringspartiene var harde.

– Som jeg sa på pressekonferansen så var det en god tone, og vi hadde en intensjon alle sammen om at vi skulle få til en god ordning. Men det er mye detaljer i saken, som har gjort at vi har brukt mye tid på dette.

Landbruks- og matdepartementet utarbeider forskriften

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente det første forslaget til kompensasjon var så dårlig at de mente saken måtte behandles på nytt.

Det er Landbruks- og matdepartementet som skal utarbeide forskriftene for hvordan lovvedtaket om nedlegging av pelsdyrnæringa skal gjennomføres.

Det er fylkesmannsembetene som skal gjøre det praktiske arbeidet, og Høyres Margunn Ebbesen sier at det er viktig at de samordner seg, sånn at det er enighet om hvordan pelsdyrbøndene skal behandles.

Neste artikkel

Har fått midlertidig løsning på veterinærkrise i Steigen