Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen verner 22 nye skogområder

Regjeringen har besluttet å verne 22 skogområder i åtte fylker. Vernet gjelder områder som er viktige for et stort antall truede arter.

Vernet omfatter et skogareal på rundt 113 kvadratkilometer, og om lag 47 kvadratkilometer produktiv skog. De 22 skogområdene som vernes ligger i fylkene Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold og Hedmark.

Områdene er utelukkende privateid. Eierne har tilbudt vern mot erstatning fra staten.

– Det er veldig flott at mange private skogeiere tilbyr frivillige vern av skog med viktige verneverdier. Uten deres innsats hadde ikke det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå har klart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Annonse

Ifølge regjeringen har om lag 470 skogområder blitt vernet som følge av samarbeidet mellom miljømyndigheter og skogeierorganisasjonene om frivillig vern.

Regjeringen har et langsiktig mål om vern av 10 prosent av Norges skogareal.

Det er så langt vernet om lag 3,4 prosent av den produktive skogen, og rundt 4,7 prosent av det samlede skogarealet.

Fakta

Regjeringen har vedtatt å verne følgende skogområder:

Mulvikknuken naturreservat i Tingvoll og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke

Alsåker naturreservat i Ullensvang herad, Hordaland fylke

Fyksesund naturreservat i Kvam herad, Hordaland fylke

Uranes naturreservat i Granvin herad og Kvam herad, Hordaland fylke

Stråtveit naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland fylke

Oksåsen naturreservat i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke

Hålandsheia naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke

Øyvassheia naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

Siljufjellet naturreservat i Drangedal kommune, Telemark fylke

Urdalen naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

Gygrestolen naturreservat i Bø og Nome kommuner, Telemark fylke

Mælslia naturreservat i Tinn kommune, Telemark fylke

Kleppefjell naturreservat i Hjartdal kommune, Telemark fylke

Hitterød narreservant i Porsgrunn kommune, Telemark fylke

Bogen naturreservat i Spydeberg kommune, Østfold fylke

Strønes naturreservat i Trøgstad kommune, Østfold fylke

Melåsmoen naturreservat i Elverum kommune, Hedmark fylke

Rogberget naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark fylke

Deifjellia naturreservat i Åmot kommune, Hedmark fylke

Fjellkroken naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke

Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Neste artikkel

Skogeierforbundet vil ha nasjonal plan for planting av skog