Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen ønsker å forby nydyrking av myr

Bård Hoksrud (Frp) og Landbruksdepartementet har sendt over et forslag om lovendring til Stortinget, som vil forby nydyrking av myr.

Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase
Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Lovendringen gjør det mulig å innarbeide et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften, skriver landbruksdepartementet på sine sider.

Lovforslaget har vært ute på høring høsten 2017, og departementet har nå sendt over de endelige lovendringsforslagene til Stortinget, som sannsynligvis vil behandle saken etter nyttår.

Klimahensyn

Stortinget har tidligere vedtatt at de ber regjeringen om å fremme et forslag som forbyr nydyrking, for å kunne redusere klimagassutslippene.

– Endringen i nydyrkingsforskriften vil i hovedsak gå ut på å innføre et forbud mot nydyrking av myr med en snever dispensasjonsadgang. For at endringen i forskriften skal kunne skje må lovproposisjonen vedtas av Stortinget, og et slikt forbud kan da tidligst tre i kraft samtidig med ikrafttredelsen av lovendringen, skriver departementet videre.

Annonse

I proposisjonen, et dokument som blir oversendt til Stortinget med utfyllende informasjon om forslaget, står det at utslipp av CO2 fra dyrking av myr og organisk jord var i følge SSB på 1,9 mill. tonn CO2 i 2015. Det står også at nydyrking er en vesentlig kilde til utslipp av lystgass (N2O).

Bondetoppper mot forbud

Tidligere i høst gikk bondetoppene i Bondelaget og Småbrukarlaget ut og mente Hoksrud burde droppe planene om et forbud mot nydyrking. Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag mente årets tørkesommer viste at det var behov for ulike jordtyper.

– Det å ha flere jordslag på gårdsnivå gir en god beredskapseffekt og reduserer risikoen for mangel på grovfôr. Myrjorda, som har bedre vannmagasin enn vanlig mineraljord, kan utgjøre en betydelig forskjell. Vi kjenner til mange tilfeller der bønder har kommet seg gjennom årets tørkesommer bedre ved hjelp av myrjorda, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

– Myrjorda er viktig for matberedskapen. Vi må dyrke så mye av maten vi kan her i landet av beredskapshensyn. Når vi i tillegg blir flere folk, så må vi dyrke mer mat, og i et endra klima så kan vi ikke basere oss på så mye import. Vi må produsere mer mat sjøl og vi må ta jorda i bruk i hele landet. Det er ikke nødvendigvis slik at det blir feil opp mot klimautslepp, sa daværende leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg.

Neste artikkel

Rødt vil ha tiltakspakke for klimavennlig samferdsel i distriktene