Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen nekter import av genmodifisert raps og mais

Regjeringen sier nei til import av fire genmodifiserte planter. Tre rapsplanter forbys fordi de kan skade naturen, mens én maisplante får nei av etiske grunner.

Beslutningen vil bli fattet i statsråd fredag. Det er ikke helse- og miljørisiko knyttet til bruken av den genmodifiserte maisen 1507, men den skal dyrkes i utlandet med bruk av et sprøytemiddel som er helse- og miljøskadelig og forbudt i Norge.

Det er første gang at det vedtas et forbud etter genteknologiloven som ikke er basert på miljø- eller helserisiko, men etikk alene.

Miljødirektoratet gikk inn for å tillate maisplanten, mens Bioteknologirådet i fjor slo fast at maisen ikke innfrir kravene til bærekraft i genteknologiloven.

Les også: Flere EU-land ber om unntak fra GMO-godkjenning

Glede i KrF

– Dette er en viktig avgjørelse. Med forbud mot tre genmodifiserte rapsplanter og én mais, viser vi i praksis at Norge skal ha en restriktiv GMO-politikk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

KrFs Line Henriette Hjemdal er svært fornøyd med beslutningen.

Les også: Dagligvarekjedene sammen mot genmodifisert mat

– Det er mange muligheter som kommer med teknologisk utvikling, men for KrF er det viktig at vi vet hvilke konsekvenser innføring av genmodifiserte organismer vil få, og det vet vi ikke nok om per i dag når det gjelder disse, sier hun.

– Skjærer igjennom

Annonse

Regjeringen behandler i statsråd fredag totalt ni saker om levende, genmodifiserte organismer (GMO) etter genteknologiloven. Alle er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv og i utgangspunktet tillatt brukt i Norge.

– Flere av de sakene som vi nå har avgjort, har ligget til behandling i ti til tolv år. Nå skjærer vår regjering igjennom. Vi skal ha en aktiv forvaltning av genmodifiserte organismer, sier Helgesen.

Nei til raps, ja til nellik

De tre rapsplantene det er snakk om heter Ms8, Rf3 og Ms8xRf3. Importforbudet begrunnes med miljørisiko, fordi spredning av frø kan gjøre skade på norske arter og naturtyper og forringe det biologiske mangfoldet. Norge nedla også forbud mot den EU-godkjente rapsplanten GT73 i 2012.

Les også: Studie viser at GMO-forbud gir økte klimautslipp

Samtidig som regjeringen sier nei til raps og mais, tillates fem genmodifiserte nelliktyper, der fargen er endret. Nellikene er tillatt å importere som snittblomster og kan selges i Norge. Forutsetningen er at de tydelig skal merkes for forbrukerne.

De fem nelliklinjene er Moonlite, Moonvelvet, Moonaqua, Moonberry og SHD-27531-4.

©NTB

Neste artikkel

– Mat og Landbruk er en viktig møteplass