Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen lanserer «satsing» på urbant landbruk

Regjeringen lanserer en ny strategi for mer urbant landbruk i Norge. Men det følger ikke en krone med satsingen.

Interessen for urbant landbruk har vokst kraftig de siste årene. Nå lanserer regjeringen en egen strategi – men det følger ingen midler med satsingen. Foto: Erlend Aas / NTB
Interessen for urbant landbruk har vokst kraftig de siste årene. Nå lanserer regjeringen en egen strategi – men det følger ingen midler med satsingen. Foto: Erlend Aas / NTB

Det får NTB bekreftet i Landbruksdepartementet.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er likevel full av lovord over den nye satsingen.

– Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Nå får vi endelig en nasjonal strategi for urbant landbruk for å stimulere til at enda flere lokalsamfunn legger til rette for mer landbruk i byer og på tettsteder, sier Bollestad i en pressemelding.

Interessen øker

Hun viser til at interessen for urbant landbruk har tatt seg kraftig opp det siste tiåret. Fra 2010 til 2017 ble antallet på ventelister for å få en parsellhage firedoblet.

– Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis, sier statsråden.

Annonse

Den nye strategien inneholder tre innsatsområder: bærekraftig by- og stedsutvikling, økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon og økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Strategien inneholder tiltak for hvert innsatsområde.

Veileder

Når det gjelder selve tiltakene, er utarbeiding av en veileder for urbant landbruk det mest konkrete.

Regjeringen vil ellers «vurdere om det er behov for justeringer i lover eller forskrifter», «invitere til samarbeid med innvandrerorganisasjoner», samt «bidra til økt kunnskap om urbant landbruk» og «stimulere til økt verdiskaping og næringsutvikling».

Ved siden av Landbruks- og matdepartementet har fem departementer vært involvert i arbeidet med nysatsingen.

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, næringsliv, statsforvalterne, kommuner, forskningsmiljøer, og en rekke organisasjoner har også bidratt med verdifulle innspill i utarbeidelsen av strategien, heter det i pressemeldingen.

(©NTB)

Neste artikkel

Kartlegger det urbane landbruket: – Skal bidra til å synliggjøre potensialet