Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen gir kompensasjon for manglende arbeidskraft

Bønder som får avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft skal få kompensasjon.

Frukt og bær-sektoren står i fare for å mangle arbeidskraft i år. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
Frukt og bær-sektoren står i fare for å mangle arbeidskraft i år. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Nyheten kommer fram i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet:

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020.

– Tror bøndene er fornøyd

Nationen snakker med landbruks- og matminister Olaug Bollestad over telefon. Denne ordningen skal være en forsikring til bønder som ikke vet om de tørr å så like mye som planlagt.

– Det vi vil si til bøndene er at de skal sette etter planene sine, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Regjeringen har tidligere åpnet for å la EØS-borgere bidra i jordbruket, samt at man kan tjene penger på sesongarbeid samtidig som man mottar dagpenger.

Allikevel er flere bønder usikre på om de får høstet det de sår, sier Bollestad. Derfor kommer regjeringen med endringen i avlingsskadeordningen.

– Vi gjør det vi kan for å sikre arbeidskraft, men i næringen er de også bekymret for at de ikke får høstet. Tørr de da å så etter planene når de risikere å ta penger hvis de ikke får høstet alt etter planen? Dermed er signalet fra regjeringen at vi ønsker de skal så det som var planlagt.

– Vi gjør alt vi kan

Bollestad påpeker at regelendringen kun vil gjelde for inneværende sesong. Det tror hun vil gi grøntprodusentene er trygghet.

Er dette en erkjennelse av at jordbruket ikke vil få nok arbeidskraft?

– Vi har prøvd å legge til rette for at bøndende skal få nok arbeidskraft. Vi har gjort det vi kan for å legge til rette for det under de smittetiltakene som er. Vi føler vi har gjort det som er mulig å gjøre.

– Vi tror bøndene vil være fornøyd med denne nyheten, legger hun til. Det er responsen hun har fått i sine møter med næringen, sier hun.

Videre i pressemeldingen står det at ordningen gjelder for frukt, grønt og bær.

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-pandemien.

Matsvinn

Årsaken til at regjeringen utvider avlingsskadeordningen er for å få fortgang i systemet.

Det vil ifølge Bollestad være mer effektivt enn å lage en ny støtteordning fra bunnen av. Hun legger til at bøndene kjenner ordningen fra før av

– Dette er en eksisterende ordning som bøndene kjenner til og vet vil slå inn, slår hun fast.

Før hun legger telefonen på røret nevner Bollestad viktigheten av å bekjempe matsvinn. Derfor jobber regjeringen hardt for å skaffe nok arbeidskraft til å høste alt av frukt og grønt som blir høstet, slik at det ikke må kastes.

– Vi skal så klart gjøre det vi kan for å få høstet så mye som mulig. Matsvinn er et fokus, og av god grunn, så vi må legge til rette for at man høster så mye av maten som mulig.

– Viktig å få det raskt på plass

– En viktig og riktig beslutning for å gi grøntprodusentene trygghet for å så og plante i ei usikker tid, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Jeg er glad for at regjeringa og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har kommet grøntnæringa i møte.

Akkurat nå tar mange grøntprodusenter beslutninger for hele sesongen.

– En slik ordning vil redusere usikkerheten for mange av dem, og bidra til at produksjonen deres går som planlagt. Det er spesielt viktig i år. Nå er det viktig å få dette raskt på plass, sier Bartnes.

Neste artikkel

Varslar bråk om Felleskjøpet ikkje lar staten leige kornsilo