Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringa står fast på forbod mot pelsdyrhald

Det skal gjennomførast ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa, står det i den nye regjeringserklæringa, som står fast på forbodet mot pelsdyrhald.

Forbod: Regjeringa held fast på forbod mot pelsdyrhald innan 2025. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Forbod: Regjeringa held fast på forbod mot pelsdyrhald innan 2025. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

I regjeringserklæringa til Høgre, Frp, Venstre og KrF står det at regjeringa vil gjennomføre ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa med ein avviklingsperiode fram til årsskiftet 2024/2025.

Formuleringane er etter det Nationen kan sjå identiske med formuleringane i regjeringsplattforma til Høgre, Frp og Venstre, som blei lagt fram i januar i fjor.

Annonse

Her er heile punktet om pelsdyr i den nye regjeringserklæringa:

Pelsdyr

Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.

For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold, jf. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld. St. 8 (2016-2017). Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2019 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld. St. 8 (2016-2017) og Innst. 151 S (2016-2017), gjennomføres ikke i avviklingsperioden.

Neste artikkel

KrF om reguleringsstridar: – Vi har hindra meir liberalisering