Regjeringa ber kommunane ta betre vare på matjorda

Jordvern er viktig for å nå berekraftsmåla til FN, ifølgje regjeringa, som i eit brev ber kommunane ta betre vare på matjorda i «kampen om areala».

Nedbygging: Her er nokre av dei mange hundre måla med jord som Time kommune på Jæren føreslår å bruke til utbygging av datasenter. Nå går regjeringa ut og ber alle kommunar om å ta betre vare på matjorda for å klare nå det regjeringa ser på som vår tids største globale utfordringar. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nedbygging: Her er nokre av dei mange hundre måla med jord som Time kommune på Jæren føreslår å bruke til utbygging av datasenter. Nå går regjeringa ut og ber alle kommunar om å ta betre vare på matjorda for å klare nå det regjeringa ser på som vår tids største globale utfordringar. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Organisasjon: – Regjeringen må legge til rette for en kraftig satsing på vindkraft både til havs og på land