Refsar myrforslag: – Regjeringa føregrip forhandlingane om klima

Før forhandlingane om klimakutt i jordbruket er i gang sender regjeringa eit av punkta det skulle forhandlast om til Stortinget. Bondelaget reagerer og ber om at forslaget blir avvist.

Nydyrking: Eit forbod mot nydyrking av djup myr kan tilsvare 1150 til 13.000 færre bilar viser tal frå Nibio, men det er ikkje tatt omsyn til at nye dyrkingsmetodar kan halvere utsleppa frå myrdyrking. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nydyrking: Eit forbod mot nydyrking av djup myr kan tilsvare 1150 til 13.000 færre bilar viser tal frå Nibio, men det er ikkje tatt omsyn til at nye dyrkingsmetodar kan halvere utsleppa frå myrdyrking. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Erling har hatt si eiga vindmølle på garden i 15 år