Refsar myrforslag: – Regjeringa føregrip forhandlingane om klima

Før forhandlingane om klimakutt i jordbruket er i gang sender regjeringa eit av punkta det skulle forhandlast om til Stortinget. Bondelaget reagerer og ber om at forslaget blir avvist.

Nydyrking: Eit forbod mot nydyrking av djup myr kan tilsvare 1150 til 13.000 færre bilar viser tal frå Nibio, men det er ikkje tatt omsyn til at nye dyrkingsmetodar kan halvere utsleppa frå myrdyrking. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Nordmenn flest dropper verken flyreiser eller kjøtt for klimaet