Refsar myrforslag: – Regjeringa føregrip forhandlingane om klima

Før forhandlingane om klimakutt i jordbruket er i gang sender regjeringa eit av punkta det skulle forhandlast om til Stortinget. Bondelaget reagerer og ber om at forslaget blir avvist.

Nydyrking: Eit forbod mot nydyrking av djup myr kan tilsvare 1150 til 13.000 færre bilar viser tal frå Nibio, men det er ikkje tatt omsyn til at nye dyrkingsmetodar kan halvere utsleppa frå myrdyrking. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Bondelaget: Meld akutt fôrmangel til Mattilsynet