Rasar mot vraking av trasé som kan spare jord

Jordvernforeininga ber regjeringa pålegge utgreiing av E39-trasé som kan spare matjord. – Dramatisk forskjell for jordvernet, seier jordvernleiar.

Jordvern: Om vegvesenet får viljen sin fryktar mjølkebonde Geir Oluf Hareland (t.v.) at den nye firefelts E39 kan rasere matjorda i området. Jordvernforeininga ved leiar Olaf Gjedrem (t.h.) ber regjeringa sørge for at ytre trasé blir med i den vidare utgreiinga. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Den tidlegare stortingspolitikaren for KrF er kraftig provosert over at Statens vegvesen går inn for å vrake vidare utgreiing av ytre korridor for ny firefelts E39 i Rogaland, den såkalla «jærlinja» over Høg-Jæren. Jordvernforeininga karakteriserer vrakinga som ein «katastrofe» for jordvernet. Dei seier ytre trasé er langt betre for jordvernet, særleg i eit langsiktig perspektiv, og ber regjeringa pålegge vegvesenet å ta med ytre trasé vidare i utgreiinga.

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

100 dager for 100 kr

Helg + Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
100 dager for 100 kr

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
100 dager for 100 kr

Neste artikkel

Norsk Lokomotivmannsforbund mener samferdselsministeren sporer av om jernbanesikkerhet