Rapport: Beiting kan binde ein tredel av utsleppa frå husdyr

Grasmark kan lagre karbon tre til fire gonger meir effektivt enn skog. Effekten bør med i klimarekneskapen, meiner AgriAnalyse.

Beiteeffekt: Store delar av utsleppa av klimagassar frå kyr og sauer blir bunde opp i beitemark, viser rapport, men lagringseffekten blir ikkje tatt med i klimarekneskapen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Beiteeffekt: Store delar av utsleppa av klimagassar frå kyr og sauer blir bunde opp i beitemark, viser rapport, men lagringseffekten blir ikkje tatt med i klimarekneskapen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Varmere og våtere vær gir mer flom og skred