Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport avviser at beiting løser kjøtt-utslipp

En ny rapport utarbeidet av forskere tilknyttet Oxford-universitetet i England, avviser at beiting og gressfôra kyr er noen klimaløsning. Den eneste reelle løsningen er å kutte i kjøttforbruket, konkluderer de.

Kyr er ikke noen klimaløsning, og den eneste muligheten for å minske utslipp fra beitedyr er ved å ha færre av dem, det vil si senke forbruket av kjøtt og andre husdyrbaserte varer, er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av britiske forskere. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kyr er ikke noen klimaløsning, og den eneste muligheten for å minske utslipp fra beitedyr er ved å ha færre av dem, det vil si senke forbruket av kjøtt og andre husdyrbaserte varer, er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av britiske forskere. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Rapporten «Grazed and confused» ble tidligere i oktober sluppet av forskere i Matklimaforskningsnettverket med base ved Oxford-universitetet i Storbritannia. De beregner at husdyr står for 14,5 prosent av de globale klimautslippene.

Det er mangel på bevis for at husdyr som beiter på gress har et lavere karbonfottrykk enn husdyr som primært lever på korn, konkluderer rapporten.

– Å gå over til gressfôret biff og melk løser ikke klimaproblemene tilknyttet storfekjøtt - bare en nedgang i forbruket av husdyrprodukter kan gjøre det, sier Pete Smith fra universitetet i Aberdeen, som er en av rapportforfatterne, til Science Magazine.

Liten forskjell

I rapporten tar forskerne for seg flere vanlige påstander om kjøttinntak og husdyrproduksjon. De tar for seg husdyr i industrilandbruket, som lever primært på kraftfôr. Dette er mer effektivt og hindrer at økosystemer gjøres om til beiteland, men produserer mye hydrogen og vannforurensing, i tillegg til økt bruk av for eksempel antibiotika. Er det ikke bedre om dyrene får beite fritt? Da kan de omgjøre plantekarbon til energi mennesker kan spise. I tillegg bevares økosystemer, og lignende, er blant argumentene som gjengis.

• Les også: Regn kan føre til nye tiltak mot avrenning

Det er ingenting som tilsier at det gjør noen forskjell, er rapportens konklusjon. Deres funn viser også at beitedyr bidrar til å ta opp C02 gjennom maten, og til å binde CO2 gjennom gjenopprettelse av naturområder som binder karbon - men bare under idelle forhold. Er det for mange dyr på beitet, tramper de ned gresset og ødelegger for karbonlagringen. Er det for vått, påvirker det opptaket. Og selv under ideelle forhold er dette karbonopptaket ikke stort nok til å nulle ut dyrenes egne utslipp, står det i rapporten.

Science Magazine har snakket med en representant for Bristols Bærekraftig mat-nettverk, som fremdeles mener beiting er bra og et viktig klimatiltak i mange områder, hvor det er vanskelig å dyre grønnsaker og korn.

Økende forbruk

Annonse

Rapporten tar også for seg verdens økende appetitt på kjøtt: selv om kjøttet produseres mest mulig klimavennlig, vil det økende forbruket likevel gjøre at klimautslippene fra husdyrnæringene øker.

I dag er forbruket på omtrent 14 gram per person daglig, men det forventes at denne mengden vil dobles innen 2050. Samtidig fortsetter folketallet å stige. Du får altså flere mennesker, som spiser mer kjøtt per hode enn tidligere. Dermed vil også utslippsandelen fra kjøttforbruket stige betraktelig, er rapportens konklusjon.

• Leserinnlegg: «Bønder må ta klimagrep!»

Husdyr slipper ut gasser som nitrogen- og karbondioksid og metan i mengder som har medført betydelige endringer i vår atmosfære, konkluderer forskerne.

Du kan lese hele rapporten her.

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land