Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Portforbud for fjørfe er feilslått tiltak

Jenny Rolness og den nyoppstartede organisasjonen Dyrenes Røst mener Mattilsynets portforbud er fullstendig feilslått. – Det eneste Mattilsynet oppnår med dette er å svekke dyrevelferden, sier Rolness.

Jenny Rolness i Dyrenes Røst mener portforbudet for fjørfe ikke har noen funksjon. Her fra bybonden i Bjørvikas hønsegård - hønene spankulerte ute tross portforbudet. Foto: Anders R. Christensen
Jenny Rolness i Dyrenes Røst mener portforbudet for fjørfe ikke har noen funksjon. Her fra bybonden i Bjørvikas hønsegård - hønene spankulerte ute tross portforbudet. Foto: Anders R. Christensen

Mattilsynet bestemte seg tidligere i mai for å utvide portforbudet til 1. juni - til tross for at mange land har opphevet restriksjonene allerede før påske.

– I Norge som ikke har fått påvist fugleinfluensa er fjørfeet fortsatt innesperret eller under tak.  Det er på høy tid å slippe dem ut.  Et naturlig og trivselsskapende miljø er den beste veien til god dyrehelse, sier Jenny Rolness i en pressemelding.

• Les også: Her bryter bybonden Mattilsynets regler

Mange av våre lesere kjenner henne som tilknyttet organisasjonen NOAH. Men når hun kontakter oss om denne saken, er det som representant for den nyoppstarta organisasjonen Dyrenes Røst. Den kaller seg «en frittstående gruppe som ikke er knyttet til andre organisasjoner eller nettverk,» og skal ha blitt starta opp som en protest mot at villreinen i Nordfjella skal skytes ut.

– Mer sykdom

Kravet om å holde fjørfe inne begrunnes med fare for smitte av fugleinfluensa. Men det virker mot sin hensikt, mener Rolness og Dyrenes Røst.

– Det er dessverre en oppfatning av at hvis bare fjørfe er sperret inne eller holdes under tak så kan de ikke få fugleinfluensa.  Det er ikke tilfelle.  Tallene fra Europa viser at det er langt større risiko for fugleinfluensa når fjørfe holdes innendørs enn når de går ute, og langt flere utbrudd i innendørs besetninger enn utendørs.  Tall fra FLI, Friedrich Loeffler Institute for dyrehelse i Tyskland, viser over 60 ganger høyere sannsynlighet for utbrudd av fugleinfluensa i kommersielle anlegg enn i hobbybesetninger, sier Rolness.

• Les også: – Tror det er flere som ikke bryr seg om portforbudet

Hun mener faren for at trekkfugl skal smitte tamfugl, er svært liten.

Annonse

– Fra et forskningsprosjekt fra området rundt Bodensjøen der 12 fjørfegårder ble overvåket i et halvt år, var konklusjonen klar: Mellom viltlevende fugler og fugler i fangenskap er det så godt som ingen direkte kontakt. Ut fra sine data konkluderte forskerne med at en overføring av fugleinfluensasmitte ved direkte kontakt mellom villfugler og tamfugler ekstremt sjelden skjer, sier hun.

Transport verstinger

I stedet for å følge trekkfuglrutene følger influensaen handelsrutene, mener organisasjonen. Rolness viser til at mange av de store utbruddene som har skjedd i Europa tidligere, har vært forårsaket av fjørfehandel fra asiatiske land. Transport av infisert fugl er antatt å være bakgrunnen for spredning i Tyskland og nabolandene.

– Spredningen følger transportforbindelser mot nord, øst og vest, men ikke trekkruter for ville fugler.  I forbindelse med utbrudd i Øst-Europa ble det bare funnet et fåtall døde villfugler. En introduksjon av viruset fra øst av ville fugler er derfor ekskludert med stor sikkerhet.  Konklusjonen er at de forskjellige overvåkingsprogrammer for påvisning av fugleinfluensa i ville fugler er helt ubrukelig som et tidlig varsel, fordi de faktiske ruter ikke følger trekkrutene men handelsrutene, sier Rolness.

• Les også: Minst 100 døde av fugleinfluensa i Kina

Mattilsynet hjelper ingen med forbudet, mener organisasjonen.

– Ornitologene informerer om at hovedtrekkene av vannfugler som det er fokus på i forhold til fugleinfluensa, er over i løpet av april og de første dagene i mai.  Det har dermed ingen hensikt å opprettholde portforbudet frem til 1. juni - det eneste Mattilsynet oppnår med dette er å svekke dyrevelferden.  Fugleinfluensa er først og fremst et internt problem for fjørfenæringen, og det er der det bør løses, ved å snu utviklingen bort fra industrialisering og masseproduksjon under tettpakka forhold - ikke ved å sperre enda flere fugler inne, sier hun i meldinga.

Neste artikkel

Frå bonde til bord: Slik aukar prisen på maten