Pollestad bed samarbeidspartia stoppe skog-forslag

Senterpartiets Geir Pollestad bed KrF og Venstre sette ned foten mot regjeringas forslag for endring av regelverket for sal av skog.

Dra i bremsen: Senterpartipolitikar Geir Pollestad bed KrF og Venstre stoppe regjeringas forslag til endring av konsesjonsreglane for skog. 	Foto: Siri Juell Rasmussen
Dra i bremsen: Senterpartipolitikar Geir Pollestad bed KrF og Venstre stoppe regjeringas forslag til endring av konsesjonsreglane for skog. Foto: Siri Juell Rasmussen

Endring av konsesjonsloven

21. april la regjeringa fram forslag om å fjerne prisregulering på skogeigedommar og skogdominerte eigedomar.

Dei føreslo også å heve grensa for konsesjon frå 25 til 35 dekar.

LO, Norges Skogeierforbund, Norskog, Treforedlingsbransjen og Treindustrientar til orde for å oppheve priskontrollen på reine skogeigedommar og for å fjerne priskontroll for eigedomar med mindre enn 35 dekar skog.

Forslaget Pollestad åtvarar mot går ut på å fjerne prisreguleringa på skogeigedomar og skogdominerte eigedomar og på å heve grensa for konsesjon frå 25 til 35 dekar dyrka mark. Forslaget vil få konsekvensar for så mange som 25.400 eigedommar, eller 19 prosent av registrerte landbrukseigedomar med 25 dekar produktiv skog. Senterpartipolitikaren viser til at regjeringspartia vil fjerne konsesjonsloven.

Snarveg for regjeringa

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

SV vil norskifisere cruisenæringa