Regjeringa med ny instruks til kommunar: Ta vare på matjorda

Regjeringa gir kommunane instruks om å stramme inn jordvernet og vurdere om jord avsett til utbygging skal tilbakeførast til landbruk.

Jordverninstruks: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gir i eit brev til kommunane beskjed om at jordvernet må skjerpast inn. Dei viser til at tilgangen på jord, mat og vatn er i ferd med å stramme seg til og at verda står overfor store utfordringar. Her frå bygginga av ein ny veg på dyrka jord i Hå på Jæren. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase, NTB og Vidar Sandnes
Jordverninstruks: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gir i eit brev til kommunane beskjed om at jordvernet må skjerpast inn. Dei viser til at tilgangen på jord, mat og vatn er i ferd med å stramme seg til og at verda står overfor store utfordringar. Her frå bygginga av ein ny veg på dyrka jord i Hå på Jæren. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase, NTB og Vidar Sandnes
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Borch taus til krav om å trekke forslag til nye gjødselreglar