Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap vil gjøre Statskog til industrilokomotiv

Landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Ap mener Statskog bør bli et lokomotiv for skogindustrien, slik Equinor har vært for oljeindustrien.

– Statskog bør få i oppgave å reise industri lokalt der selskapet har eiendom, sier Nils Kristian Sandtrøen (Ap). Foto: Siri Juell Rasmussen
– Statskog bør få i oppgave å reise industri lokalt der selskapet har eiendom, sier Nils Kristian Sandtrøen (Ap). Foto: Siri Juell Rasmussen

Arbeiderpartiet mener den norske skogen ikke unyttes godt nok til industriformål og foreslår flere tiltak for å få fart på utviklingen.

– Nå er Norge en råvareleverandør. Vi hogger skog som har et mye større verdiskapningspotensial i Norge. Hvis det skal være økonomisk forsvarlig å hogge så mye skog, må vi få opp mer industri som kan videreforedle den, sier Sandtrøen til Klassekampen.

Han mener større politisk styring over Statskog er løsningen. Det statlige selskapet forvalter i dag store skogs- og fjelleiendommer, som tilsvarer rundt én femdel av fastlandsarealet i Norge.

Annonse

Ap vil endre Statskog fra å være et forvaltningsredskap til et industriverktøy med større finansielle muskler til å investere i private skogbedrifter.

– Statskog bør få i oppgave å reise industri lokalt der selskapet har eiendom, og de må kunne investere i utviklingen av den norske skogindustrien, sier Sandtrøen.

Høyre mener forlaget bryter med tradisjonen med privat eierskap i skogdrifta og har ikke tro på å utvide Statskogs mandat, slik Ap foreslår.

– Staten skal være veldig forsiktig med å gå inn og gjøre oppgavene selv. Her skal staten heller legge til rette for rammeverket. Dette forslaget tenderer til en ideologi jeg ikke vil slutte meg til, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse.

Neste artikkel

Vedum lovet 10 milliarder til klimafond – gir ingenting