Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Planter epletre på stortingsplenen i protest mot nedbygging av matjord

Miljøaktivister gjorde fredag deler av plenen foran Stortinget til matjord. Håpet til Extinction Rebellion Norge er at plantene skal minne de folkevalgte om klimautfordringene de står overfor.

Treet ble plantet uten tilatelse, men demonstrantene ble ikke stanset under plantingen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Treet ble plantet uten tilatelse, men demonstrantene ble ikke stanset under plantingen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Se video lenger nede i saken.

Epletre, gressløk og mynte ble plantet i stortingsplenen fredag.

– Treet som plantes vil bli et levende monument, som hver dag skal minne våre folkevalgte om oppgaven som står foran dem: Redusere klimautslippet, gjenvinne matjorden, øke matsikkerheten, sikre biologisk mangfold og å skape et landbruk som gir gode vilkår for alt som lever, sier Dag Kolstø i Extinction Rebellion Norge.

Han mener treet er et symbol på hva som må gjøres for klimaet.

– Vi er ved et krisepunkt med hensyn til klimaforandringene. Det er nødvendig å plante trær for å ta CO2 ut av atmosfæren. Dette er også et mattre som vil bedre matsikkerheten til Norge som er på et skrekkelig lavt nivå.

Plantet uten tillatelse

Politiet var informert om demonstrasjonen og plantingen, men det var ikke gitt tillatelse til å plante treet.

– Syns du da at det er greit å plante det likevel?

– Jeg syns det er greit, fordi vi gjerne vil markere behovet for karbonlagring og matsikkerhet i Norge.

I 2017 ble det vedtatt omdisponert i alt 8800 dekar jord til andre formål enn landbruk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Mesteparten av denne jorda blir bygd om til boligformål, fritidsbebyggelse eller trafikkområder.

– Riktig behandling av matjord fanger opp karbon, skaper balanse i biosfæren og bidrar til økologisk mangfold. Riktig behandling av matjord øker næringsinnholdet i maten og gir den god smak. Dette er framtiden, sier Kolstø.

Annonse

Demonstrerer for klima

Extinction Rebellion har sitt utgangspunkt i England og startet opp i oktober 2018 da 1,5-gradersrapporten til FNs klimapanel ble offentliggjort. Gruppen beskriver seg om en internasjonal borgerrettighetsbevegelse, som kjemper for elementære rettigheter.

Målet til gruppen er å "sørge for at myndighetene skal innføre bindende tiltak for å få ned klimagassutslipp til netto null innen år 2025, og sørge for å redusere forbruket".

Blant annet mener de dette kan gjøres ved å ta bedre vare på matjorda. Gruppa mener regjeringen er med på å ødelegge den matjorden som er.

Treet skal gi epler, håper demonstrantene. Inn til videre henger det papirepler med budskap på treet. 
Foto: Siri Juell Rasmussen
Treet skal gi epler, håper demonstrantene. Inn til videre henger det papirepler med budskap på treet. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Med sitt eierskap i kunstgjødselproduksjonen ødelegger den norske staten matjorda som er igjen, samtidig som det fossildrevne jordbruket forgifter atmosfæren vår. Dette er en forbrytelse mot livet på jorden. Dette er en forbrytelse mot framtiden. Vi krever at den ødeleggende kunstgjødselproduksjonen stanses, at det fossildrevne landbruket omdannes til levende landbruk, at selvforsyningsgraden økes, og at matjorden rehabiliteres og biologisk mangfold sikres.

Skal stå som et monument

De håper plantene foran Stortinget skal få stå som et monument for framtiden, og beskriver plantene som en gave til de folkevalgte.

– Et levende monument, som hver dag skal minne våre folkevalgte om oppgaven som står foran dem: Redusere klimautslippet, gjenvinne den gode matjorden, øke matsikkerheten, sikre biologisk mangfold og å skape et landbruk som gir gode vilkår for alt som lever.

Papirepler med flere budskap ble lagt frem foran treet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Papirepler med flere budskap ble lagt frem foran treet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Neste artikkel

Mattilsynet foreslår nye tiltak som kan koste opptil 2 millioner kroner