Pelsdyrbonde klagar Bollestad til Sivilombodsmannen etter publiseringsnekt

Tidlegare pelsdyrbonde Terje Øvrebø klagar Landbruks- og matdepartementet til Sivilombodsmannen etter at departementet har latt vere å publisere hans og andre pelsdyrbønders høyringssvar til avviklingslova.

Fleire pelsdyrbønder har ikkje fått høyringsbreva sine om lova om forbod mot pelsdyroppdrett offentleggjort på Landbruksdepartementet sine sider. No blir Sivilombodsmanne beden om å vurdere om det er rett. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Fleire pelsdyrbønder har ikkje fått høyringsbreva sine om lova om forbod mot pelsdyroppdrett offentleggjort på Landbruksdepartementet sine sider. No blir Sivilombodsmanne beden om å vurdere om det er rett. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Dyrevernorganisasjon ber MGP-vinner Tix slutte å gå med pels