Pelsdyr: Brukte låge prisar og høg rente for å rekne ut kompensasjon

Metoden var aldri tenkt brukt for utrekning av kompensasjon, prisar og vilkår er omstridde og resultatet svært usikkert, ifølgje Nibio. Her er grunnlaget som regjeringa bruker til kompensasjon for pelsdyrbøndene.

Grunnlag: Trass usikre og diskutable føresetnader har Nibio rekna ut at pelsdyrbønder har langt større inntening enn andre sektorar i jordbruket. Ved å trekke frå blant anna høg rente og «alternative» lønskostnader blir resultatet likevel langt dårlegare, noko som dannar grunnlaget for kompensasjonen regjeringa tilbyr bøndene. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Grunnlag: Trass usikre og diskutable føresetnader har Nibio rekna ut at pelsdyrbønder har langt større inntening enn andre sektorar i jordbruket. Ved å trekke frå blant anna høg rente og «alternative» lønskostnader blir resultatet likevel langt dårlegare, noko som dannar grunnlaget for kompensasjonen regjeringa tilbyr bøndene. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Mattilsynet-ansatte føler seg presset til å være anonyme