Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsbønder som har fått kompensasjon vil få ny vurdering

Landbruks- og matdepartementet sier pelsdyrbønder som allerede har fått eller får kompensasjon, vil kunne bli vurdert på nytt når ny ordning er på plass.

Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen

I februar besluttet Stortinget at de vil gjennomføre en ny vurdering av kompensasjonen til pelsbønder. Pelsdyrnæringen ble i fjor sommer besluttet avviklet innen 2025, og pelsbønder får kompensasjon for å legge ned driften.

I november i fjor ble kompensasjonen presentert, og i desember kom det en revidert versjon. Men ingen av forslagene ble tatt godt imot. Derfor besluttet Stortinget i februar å se på forslaget på nytt.

Annonse

I januar skrev Nationen at en bonde da hadde fått kompensasjon. Nå varsler landbruksdepartementet at de vil gjøre en ny vurdering av alle som har fått kompensasjon, når en ny ordning er på plass.

– Dette er en viktig avklaring for pelsdyrbønder som allerede har avviklet og som sitter i en krevende økonomisk situasjon. Nå kan disse søke etter gjeldende ordning, og eventuelt få en økt kompensasjon etter ny ordning som nå er under utarbeidelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Frem til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr blir endret, kan pelsdyroppdrettere søke kompensasjon etter reglene som gjelder i dag. Bollestad (KrF) legger til grunn at oppdrettere som mottar kompensasjon etter dagens regler, også skal kunne bli vurdert etter de nye reglene etter at disse er fastsatt. Det betyr at en pelsdyroppdretter kan motta kompensasjon utmålt etter ny ordning, men med fradrag for kompensasjon som allerede er utbetalt.

Neste artikkel

Nytt stort pelsunderskot – avviklar forsikringsselskap