Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Påvist sjukdom i flere svinebesetninger

17 besetninger har testet positivt på Respiratorisk coronavirus (PRCV) i Rogaland og Agder, opplyser Mattilsynet.

Flere grisebesetninger har fått påvist en sjukdom som ikke tidligere har vært i Norge. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det skriver Mattilsynet i en kunngjøring. Det betyr at flere besetninger blir såkalt bånnlagt.

– Dersom en besetning er båndlagt vil det si at det ikke er lov å føre dyr og/eller gjenstander som kan bringe smitten videre ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet, skriver Mattilsynet.

Annonse

Fakta

Hva må bonden gjøre?

Har du dyr som skal til slakt?

Ta kontakt med avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord eller avdeling Agder. De kan gi tillatelse til å sende dyr til slakt.

Mattilsynet vil sette vilkår for transporten til aktuelle slakteri. Disse inkluderer f.eks. at slaktebilen bør hente dyr fra besetninger med påviste antistoffer mot PRCV til slutt på ruten.

Skal du flytte dyr?

Ta kontakt med avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord eller avdeling Agder. De kan gi tillatelse til å flytte dyr.

Hvis MT gir tillatelse til å flytte dyr fra en besetning til en annen, vil mottakerbesetningen bli pålagt restriksjoner.

Foreløpig vil MT ikke gi tillatelse til å flytte dyr fra båndlagte besetninger ut av regionen (Rogaland og Agder).

Mattilsynet behandler purkeringer som én enhet (med tanke på smitte/epidemiologi). Dvs at flyten av dyr innen purkeringen kan gå som normalt forutsatt at dyreeier bruker egen transport.

Kilde: Mattilsynet

Mattilsynet opplyser nå om at de jobber med hvordan de skal håndtere PRCV.

– Påvisningen ble gjort av Veterinærinstituttet i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spesifikke virusinfeksjoner hos svin. Resultatene er understøttet gjennom undersøkelser av de samme prøvene ved Veterinærinstituttet i Danmark. PRCV-viruset er utbredt i resten av Europa. PRCV kan ikke smitte til mennesker. Smittede dyr kan gjennomgå sykdom med milde eller ingen symptomer på sykdom, skriver Mattilsynet.

Det er uvisst hvordan smitten har kommet inn i besetningene, og Mattilsynet jobber nå med å kartlegge mulige smitteveier.

Neste artikkel

Spanske forskarar har utvikla vaksine mot afrikansk svinepest