Opprop mot nedbygging

To år etter at Stortinget vedtok å ta bedre vare på matjorda, er den fortsatt trua.

En bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger møtte politikere til et opprop torsdag. Fra venstre: Terje Lien Aasland (AP, andre nestleder i næringskomiteen), Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, Une Aina Bastholm (MDG), Geir Pollestad (Sp) leder av Stortingets næringskomité, Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag og Olaf Gjedrem, leder Jordvernforening i Rogaland. Alle foto: Mariann Tvete
En bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger møtte politikere til et opprop torsdag. Fra venstre: Terje Lien Aasland (AP, andre nestleder i næringskomiteen), Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, Une Aina Bastholm (MDG), Geir Pollestad (Sp) leder av Stortingets næringskomité, Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag og Olaf Gjedrem, leder Jordvernforening i Rogaland. Alle foto: Mariann Tvete

– Bare i 2016 er areal tilsvarende 840 fotballbaner blitt nedbygd. Vi hadde betydelig større forventninger, nedbyggingen skulle reduseres. Regjeringen legger så lite i det. Vi trenger mere virkemidler, sier leder i Jordvern Vestfold Sigbjørn Fjærvoll.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Vil redusere nitrogenutslipp ved å kjøpe opp land