Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker mer landbruksbistand

Landbruksminister Olaug Bollestad mener landbruk vil være et viktig våpen i kampen mot ekstrem fattigdom. Hun mener Norge kan gjøre mye.

Olaug Bollestad møter den nye lederen av FNs ernæring- og landbruksorganisasjon, FAO, kinesiske Qu Dongye. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
Olaug Bollestad møter den nye lederen av FNs ernæring- og landbruksorganisasjon, FAO, kinesiske Qu Dongye. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

– FN sier at dersom man bruker bistandspenger på landbruk vil man doble effekten av bistandshjelpen. Dessverre har bistand gjennom landbruk gått ned de siste årene. Det er feil i en verden som trenger mer mat, sier Bollestad til Nationen.

Bollestad er for tiden i Roma der hun mandag talte til FNs ernæring- og landbruksorganisasjon, FAO.

Hun mener Norge kan bidra med mye for å utvikle et bedre landbruk for hele kloden.

– Vi sitter på ekstremt mye kunnskap. Kunnskap der man er innovative og tenker nye måter å gjøre ting på. Som nye måter å utvikle plantesorter som vil tåle klimaendringene, sier Bollestad.

– Jeg tror det er mange som kan bidra. Det er mange i akademia i Norge som kan bidra, for eksempel NIBIO. Bondelaget og andre bondeorganisasjoner kan også bidra, forteller Bollestad.

Ønsker mer internasjonalt samarbeid

Bollestad forteller at verden blir stadig mindre og at vi derfor har et felles ansvar for den.

– Vi har et ansvar for den kloden vi har. Et av mine første møter som landbruksminister var med bistandsministeren, fordi jeg mener vi har en felles «drive» på feltet. Jeg er opptatt av at vi kan hjelpe med den kunnskapen vi har.

Bollestad understreker også at vi trenger mer, og ikke mindre, samarbeid på tvers av landegrensene.

Annonse

– Vi lever ikke i verden alene. For å finne løsninger må vi sammen forholde oss til utfordringer, som klimaendringene. En av disse løsningene vil være bedre landbruk. Det er en løsning vi må benytte oss av.

Den tidligere sykepleieren trakk i sin tale til FAO fram viktigheten av kampen mot antibiotikaresistens. Dette er et av de feltene der Bollestad mener Norge har mye å bidra med.

– På dette feltet har Norge vært flinke, blant annet i oppdrettsnæringa og i kyllingindustrien.

Skuffet over resolusjon

Bollestad mener derimot at det internasjonale arbeidet på feltet går for sakte.

– Det ble lagt fram en resolusjon under møte her. Denne utfordret jeg på tempo. Det ble argumentert for at avtalen må være såpass rund som den er fordi vi trenger at alle land er med på den. Men jeg mener vi ikke har mer enn tiden og veien. Folk dør av elementære bakterier fordi bakteriene har blitt antibiotikaresistente, forteller Bollestad.

– Vi må komme med kunnskap og erfaring for hvordan vi kan fremme vekst og dyrehelse, og hindre sykdommer uten å bruke antibiotika. Vi trenger vaksine for å forebygge sykdom. Ikke antibiotika, den trenger vi for å behandle sykdom.

Bollestad avslutter med å si hvor viktig det er at vi i Norge tar vårt ansvar

– Poenget mitt er at dette er et felles problem. Vi kan ikke bare sitte i Norge, slå oss på brystet og si at vi er flinke. Det er det som skjer i verden totalt som til sjuende og sist betyr noe.

Neste artikkel

Mattilsynet-ansatte føler seg presset til å være anonyme