Omdisponeringa av dyrka jord er den høgaste på fire år

Nedbygginga av dyrka jord auka i fjor og var den høgaste på fire år viser førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå.

Nedbygging: Ikkje sidan 2016 har kommunane gitt grønt lys til meir nedbygging av dyrka jord enn i fjor viser førebelse tal. Omdisponeringa av dyrkbar jord auka også i fjor. Her frå bygging av bustader på dyrka jord i Sandnes, som var ein av kommunane som omdisponerte mest dyrka jord i fjor. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Nedbygging: Ikkje sidan 2016 har kommunane gitt grønt lys til meir nedbygging av dyrka jord enn i fjor viser førebelse tal. Omdisponeringa av dyrkbar jord auka også i fjor. Her frå bygging av bustader på dyrka jord i Sandnes, som var ein av kommunane som omdisponerte mest dyrka jord i fjor. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Åpne kommuner skaper tillit, lukkede kommuner bryter loven