Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Olav Thon: – Feil å legge ned pelsdyrnæringa

Olav Thon (95) er skuffet over at regjeringen vil legge ned pelsdyrnæringa. Han mener dyrevelferden vil bli dårligere om produksjonen skal foregå i land langt unna Norge.

Olav Thon mener fortsatt drift i pelsdyræringa vil være et stort bidrag til å opprettholde næringslivet i Distrikts-Norge Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Olav Thon mener fortsatt drift i pelsdyræringa vil være et stort bidrag til å opprettholde næringslivet i Distrikts-Norge Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forretningsmannen Olav Thon er en Norges rikeste personer. Han er vokst opp på en gård i Ål i Hallingdal og har jobbet som pelsdyroppdretter på gården.

Nå tar Thon til orde for at pelsdyrnæringa i Norge bør opprettholdes.

– Pelsdyrnæringa reddet store deler av næringslivet i Norge i 30-årene og vil være et stort bidrag til å opprettholde næringslivet i Distrikts-Norge, skriver Olav Thon i en e-post til Nationen.

Kompensasjonsordning

Landbruks- og matdepartementet sendte nylig et forslag til lov om forbud mot pelsdyrhold på høring. I høringsnotatet er det blant annet beskrevet en ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne, hvor regjeringen går inn for at opptil 365 millioner kroner skal kunne gå til å dekke inn tapte inntekter og til opprydding og omstilling.

– Kompensasjonsordningen til pelsdyroppdretterne vil neppe være en tilstrekkelig kompensasjon til de oppdrettere som mister sitt levebrød, skriver Thon.

Thon rykket i 2013 inn annonser i en rekke aviser hvor han uttrykte sin støtte til Fremskrittspartiet. Siden den gang har altså Frp gått inn for en forbud mot pelsdyroppdrett, selv om det er i strid med partiets politikk.

Pelsdyrhold i Norge

Stortinget vedtok i januar 2017 å videreføre pelsdyrnæringa gjennom såkalt bærekraftig utvikling, hvor flere krav til dyrevelferd ble skjerpet inn.

I regjeringsplattformen fra januar 2018 går Høyre, Venstre og Frp inn for styrt avvikling med forbud mot pelsdyrhold innen 1.1.2025. Regjeringen varslet økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold og at en ordning skulle utgreies og klargjøres i løpet av 2018. Kravene til bedret dyrevelferd blir ikkje gjennomført i avviklingsperioden.

22. november la regjeringen fram forslaget til avvikling av pelsdyrnæringa der det samlede beløpet til kompensasjon og omstilling blir skissert til inntil 365 millioner kroner.

En rapport fra Nilf viste i 2014 et erstatningsbehov på 7,45 milliarder kroner om næringa skulle bli avviklet. To utgreiinger fra Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics, bestilt av Pelsdyralslaget, viste rundt 2,3 milliarder kroner i erstatningsbehov. En beregning fra Menon, bestilt av Dyrevernalliansen, viste samfunnsøkonomiske kostnader på 165 millioner kroner på å forby næringa.

Eksportverdien av pels har i flere år vært på opp mot en halv milliard kroner og timelønna har i toppår vært beregnet til 650 kroner i timer.

Annonse

Skuffet over Frp

Også Høyre har programfestet at pelsdyrnæringa skal få holde fram, men i tiltredelseserklæringen til Frp/Høyre/Venstre-regjeringen fra januar i år ble det kunngjort at regjeringen vil gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrhold som bransje i Norge.

– Hva mener du om Frps håndtering av pelsdyrnæringa?

– Jeg er skuffet over regjeringens holdning overfor pelsdyrnæringa. Dette gjelder alle politiske partier som går inn for nedleggelse av pelsdyroppdrett, enten holdningen kommer fra Frp eller andre regjeringspartier.

Logoen til Olav Thon Gruppen viser rev og mink og henspiller på Olav Thons bakgrunn i pelsdyrnæringa. To rødrevskinn som han solgte for 600 kroner, for å skaffe startkapital skal ha dannet hovedmotivet i Olav Thon Gruppens logo.
Logoen til Olav Thon Gruppen viser rev og mink og henspiller på Olav Thons bakgrunn i pelsdyrnæringa. To rødrevskinn som han solgte for 600 kroner, for å skaffe startkapital skal ha dannet hovedmotivet i Olav Thon Gruppens logo.

Thons bakgrunn i pelsdyrnæringa kommer også til syne i logoen til eiendoms- og hotellselskapet Olav Thon Gruppen, hvor både rev og mink er representert. De er ment å symbolisere at Olav Thon brukte inntektene fra salg av pelser til å skaffe startkapital til den virksomheten som siden skulle gjøre ham til en av Norges rikeste.

På 40-tallet drev Thon pelshandel på Majorstua i Oslo og utvidet etter hvert forretningen til både import og eksport av pels.

– Hva er dine forventninger til at pelsdyrnæringa skal kunne fortsette driften?

– Jeg mener at forventninger til at pelsdyrnæringa skal nedlegges er feil, og jeg håper at næringa får fortsette. Pelsdyrnæringa er under god kontroll i Norge og ved å overlate næringa til østeuropeiske eller andre fjerntliggende nasjoner, vil dyrenes velferd og livsforhold bli dårligere, hvilket neppe er hensikten.

Olav Thon vokste opp på gården Søndre Thon i Ål i Hallingdal. Han drev med pelsdyroppdrett hjemme på gården og kjøp og salg av skinn. Senere kjøpte han sin første butikk på Majorstuen i Oslo, Volvat pels. Her fra åpningen av hans Icebar. Oslo. Foto: Tore Meek / Scanpix
Olav Thon vokste opp på gården Søndre Thon i Ål i Hallingdal. Han drev med pelsdyroppdrett hjemme på gården og kjøp og salg av skinn. Senere kjøpte han sin første butikk på Majorstuen i Oslo, Volvat pels. Her fra åpningen av hans Icebar. Oslo. Foto: Tore Meek / Scanpix

Neste artikkel

Nå får pelsdyrbøndene kompensasjon: – Håper marerittet snart er over