Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Olaug Bollestad (KrF) vil gi LA-MRSA-rammede bønder bedre erstatning

Landbruksministeren mener det er urimelig at svinebønder som får LA-MRSA i svinehuset selv må ta kostnadene ved sanering.

Bollestad sier hun syns ordningen slik den er i dag, er urettferdig. Foto: Siri Juell Rasmussen
Bollestad sier hun syns ordningen slik den er i dag, er urettferdig. Foto: Siri Juell Rasmussen

"Statsråden ber derfor nå Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om å endre retningslinjene for sanerings- og erstatningsordningene", skriver regjeringen i en pressemelding.

Som Nationen har skrevet flere saker om de siste ukene, opplever flere svinebønder å få store utgifter til sanering etter å ha fått påvist antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) i svinebesetningene. En av svinebøndene Nationen snakket med må ut med over 3 millioner kroner for sanering av grisehuset.

Dette har Norges Bondelag og Norsvin henvendt seg til departementet for å få endret på.

Vil se på gamle saker på nytt

Landbruksdirektoratet utarbeidet nye retningslinjer i 2017 for å sikre større grad av likebehandling. De nye retningslinjene har dessverre medført uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivningssatsene for fjøs og innredning, skriver regjeringen.

Annonse

– Jeg har bedt Landbruksdirektoratet om å endre retningslinjene slik at det i større grad tas hensyn til bruksverdien på for eksempel innredning og utstyr. Jeg har også bedt om at Landbruksdirektoratet på nytt ser på saker som er behandlet etter at rundskriv 2017–30 ble fastsatt i 2017. Jeg har i tillegg bedt Mattilsynet se nærmere på hvor omfattende saneringsplanene for LA-MRSA må være, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Arbeid for folkehelsa

LA-MRSA er en antibiotikaresistent bakterie. I svinebesetninger finnes bakteriene på hud, i slimhinner og i miljøet i grisehuset.

Erstatningen de får fra staten er reguler i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. I 2017 kom det et nytt rundskriv knyttet til forskriften. I 2018 var det ingen utbrudd, så det er først nå regelverket tas i bruk på ny måte.

Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Bondelaget, har tidligere sagt til Nationen at hun mener det er feil at bønder skal ta regningen for arbeid for folkehelsa.

– MRSA-strategien er av hensyn til folkehelsa, ikke dyrehelsa eller mattrygghet. Vi mener derfor at det er urimelig at bonden taper på dette. Det er uakseptabelt at bønder går konkurs på grunn av innsatsen for folkehelsa, sa hun.

Norge er det eneste landet i verden som forsøker å holde grisebesetninger fri for LA-MRSA, og strategien anses som vellykket med tanke på folkehelsa.

Neste artikkel

På Bøensætre spleises permakultur med norsk kulturarv