Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Olaug Bollestad: – Krevende å øke selvforsyningsgraden

Landbruksminister Olaug Bollestad sier det er krevende å øke selvforsyningsgraden i Norge, men mener vi er godt rustet ved en eventuell krise.

Bollestad mener Norge både har mulighet til å mette mennesker og dyr ved en krise, men ønsker mer produksjon av norskt fôr. Foto: Siri Juell Rasmussen
Bollestad mener Norge både har mulighet til å mette mennesker og dyr ved en krise, men ønsker mer produksjon av norskt fôr. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er i et svar til Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) kommenterer selvforsyningssituasjonen i Norge.

Den norske selvforsyningsgraden er på 50 prosent, noe som vil si at resten av forsyningene våre kommer fra import, skriver Norsk Landbrukssamvirke. Men Norge har en dekningsgrad på omtrent 90 prosent, på grunn av fisken. Hadde vi ikke eksportert fisk, hadde vi altså vært selvforsynt 90 prosent.

I tillegg til selvforsyningsgrad og dekningsgrad, snakkes det også om selvforsyningsgrad basert på norske fôrressurser. Dersom man bare inkluderer maten som er produsert på norsk fôr, synker selvforsyningsgraden til omtrent 40 prosent.

Knutsdatter Strand skriver dette i et skriftlig spørsmål til landbruksministeren:

"At importen øker, samtidig som man er fullt klar over at selvforsyningsgraden i Norge reduseres er bekymringsverdig. Hvilke tiltak ser statsråden for seg å iverksette om en naturkatastrofe, krig eller en annen form for hendelse oppstår, og vi av disse årsaker blir nødt til å ta utgangspunkt i en for lav selvforsyningsgrad, der import ikke vil være mulig?"

Overproduksjon og mer korn, poteter og grønt

Landbruksminister Bollestad svarer med at det er et mål om at landbruket i Norge skal produsere for å dekke etterspørselen i Norge etter det vi har grunnlag for å produsere.

"På flere områder innen husdyrholdet har vi nå over­produksjon. Derfor er prioriteringen nå å øke produksjonen på områder med markeds­muligheter, som korn, poteter, frukt og grønt", skriver Bollestad i sitt svar.

Annonse

Videre påpeker hun at selvforsyningsgraden har vært relativt stabil over tid, men at tørkesommeren i 2018 gjorde at Norge hadde lavere selvforsyningsgrad enn vanlig både i fjor høst og i første halvdel av 2019.

"Det må også kunne karakteriseres som en naturkatastrofe, men ved hjelp av midlertidig økt import, ble befolkningens behov dekket. Det gir økt robusthet i forhold til de fleste kriser å ha flere bein å stå på", skriver Bollestad.

Ministeren mener det er krevende å øke selvforsyningsgraden i Norge, fordi vi bor så langt nord, med utfordrende arealer. Hun peker derfor på at Norge alltid vil komme til å være avhengig av import.

"Selvforsyningsgraden kan økes"

I forslaget til statsbudsjett for 2020 har regjeringen besluttet å droppe et beredskapslager for korn, for å i stedet investere penger i landbruket i den tredje verden. Regjeringen mener Norge kan importere korn fra utlandet ved en krisesituasjon.

Bollestad peker på at selvforsyningsgraden ikke er et uttrykk for forsyningsevnen ved en krisesituasjon:

"Avhengig av krisens art, kan selvforsyningen økes og forsyningen sikres gjennom omlegging av produksjon og kosthold, men handel med omverdenen vil også være viktig under kriser. Avsperring over noe tid blir ikke sett på som en del av trusselbildet."

Matministeren oppfordrer i svaret den norske forbrukeren til å prioritere norskproduserte matvarer.

Neste artikkel

Lågaste sjølvforsyning to år på rad på minst 20 år