Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologisk Norge savner økoambisjoner fra regjeringen

Økologisk Norge mener regjeringen ikke er offensiv nok i sin satsing på økologisk landbruk. De ønsker to årlige dialogmøter mellom næringa og landbruksministeren.

Leder i Økologisk Norge, Børre Solberg, mener vi har en regjering uten ambisjoner for økologisk landbruk. Foto: Siri Juell Rasmussen
Leder i Økologisk Norge, Børre Solberg, mener vi har en regjering uten ambisjoner for økologisk landbruk. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Dersom departementet ønsker å løse opp i floken må de prioritere møter med hele næringa. Både vi og faglagene er klare, men departementet svikter.

Det sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg. Økologisk Norge er en medlemsorganisasjon for bønder, bedrifter og forbrukere med interesse for økologisk mat og landbruk.

De er en av partene som har kommet med innspill til Økologiprogrammet som ble lagt fram denne uka. Programmet har tre satsingsområder:

• Kunnskap og kompetanse

• Legge til rette for økologisk produksjon

• Utvikle en effektiv verdikjede

Ønsker dialogforum

Det er det siste punktet Solberg er mest opptatt av. Han forteller at mye av utfordringen ligger i at de ulike aktørene i verdikjeden skylder på hverandre.

– Dagligvarekjedene sier at kundene ikke ønsker økologisk. Men hvor aktivt promoterer de det egentlig, spør Solberg. Han trekker fram et eksempel fra Coop Extra.

– De fikk inn en som jobbet aktivt med promotering. På få år gikk de fra å være verst til best i klassen.

Også i mellomleddet er det, ifølge Solberg, utfordringer

– Her sier de at det er for lite volum, at det koster for mye å produsere og at de tjener for lite på det.

– Derfor trenger vi et dialogforum der hele verdikjeden kan samles for å diskutere og finne løsninger sammen med landbruksministeren, sier Solberg.

Han mener det er problematisk med en regjering uten ambisjoner og målsettinger.

– Vi ser at det i Oslo kommune skjer en utvikling på området. Men her er det en lokal politisk vilje til det. Det er det ikke nasjonalt.

Bollestad: – Ikke lite ambisiøst

Landbruksminister Olaug Bollestad er uenig i at regjeringen har lave ambisjoner.

– Regjeringens mål er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Dette er ikke lite ambisiøst, skriver hun i e-post til Nationen, og utdyper:

– Etterspørselen etter økologiske produkter de siste årene har økt kraftig. Denne etterspørselsøkningen bidrar til økte markedsmuligheter for norsk jordbruk, og gir muligheter til produsenter som vil legge om til, eller øke sin eksisterende, økologiske produksjon.

Hun trekker også frem at regjeringen gir stadig mer til de som satser økologisk.

– I årets jordbruksoppgjør var det en økning på om lag 10 mill. kroner til økologisk jordbruksdrift og utviklingstiltak innen økologisk jordbruk.

Annonse

Et forum for forvaltninga

Økologiprogrammet er utarbeidet av landbruksdirektoratet. Fungerende seksjonssjef Kaja Killingland forteller at programmet gir de et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan virkemidlene i jordbruksavtalen kan benyttes.

– Vi skal sette et forum for forvaltninga, der vi og andre etatert skal se på hvordan de tilgjengelige virkemidlene fungerer, forteller hun.

Killingland forteller at de kommer til å holde minst et årlig møte før jordbruksoppgjøret.

– Her må vi blant annet vurdere hva vi skal gjøre nå, og hva vi kan gjøre nærmere 2030.

– Potensial over hele fjøla

Økologiprogrammet skal følge opp de langsiktige prioriteringene i regjeringens strategi for økologisk landbruk (2019-2030). Her kommer det fram at regjeringens mål er å stimulere til mer økologisk produksjon i de delene av markedet der det er etterspørsel for det. Solberg mener dette er for defensivt.

– Vi mener det er potensial over hele fjøla, sier Børre Solberg

– Problemet er ikke mangel på etterspørsel eller produksjonspotensial. Problemet er at det stopper opp et eller annet sted på vei ut til kundene.

Savner større satsing fra samvirkene

Solberg mener også de store samvirkeselskapene gjør for lite på området.

– Tine og Nortura sier det er vanskelig å få solgt produktene. Samtidig har vi Rørosmeieriet, et rent økologisk meieri, som har utfordringer med å skaffe nok melk, fordi etterspørselen er stor.

– Kan rene økomerker, som Rørosmeieriet, ha en fordel i kampen om kunden?

– Det er nok en fordel for de rene økologiske. De fokusere kun på dette, mens de store må balansere promotering av økologiske og konvensjonelle produkter. De havner rett og slett i spagaten.

Det er blitt en trend i Norge å kjøpe produkter rett fra bonden. Solberg er i utgangspunktet positiv til dette. Men trekker fram potensielle utfordringer også her.

– Det kan etter hvert bli en utfordring at produsenter som er nærmest store forbrukergrupper vil få en fordel ovenfor de som ligger lenger bort fra de store folkemengdene. Derfor trenger vi samvirkeprodusentene, understreker Solberg.

Inviterer til møte

Landbruks- og matdepartementet opplyser til Nationen at det er planlagt møte i dialogforum 16. september.

I en e-post til Nationen bekrefter Solberg i Økologisk Norge at han nå har fått invitasjon til møtet.

– Det er gledelig at første møte nå omsider er på plass og at frukt- og grøntsektoren er tema for møtet, skriver Solberg.

Neste artikkel

EU utsetter nye økoregler