Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye regler: Nå kan traktorer kjøre over fem mil langs offentlig veg

Nye regler fører til at ansatte i landbruksnæringa nå kan kjøre vesentlig lenger på offentlig veg. Fra 34 kilometer langs veg til 50 kilometer - i luftlinje.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

De nye forskriftene trådde i kraft 15. januar, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er også kommet flere andre endringer i bestemmelser om kjøring med landbruksmaskiner på offentlig veg.

Det vil fra nå kun være påbudt med kjettinger dersom det er forventet snø- eller isdekke. Det er også blitt tillatt med brede dekk, tvillinghjul eller gummidek på offentlig veg dersom kjøringen gjøres mellom jorder.

Annonse

Dessuten vil kjøring med bred landbruksmaskin til og fra jordbruksarealer, verksteder eller lignende regnes som vanlig bruk.

– Bakgrunnen for endringene er at Samferdselsdepartementet ønsker et enklere regelverk for dem som kjører brede landbruksmaskiner på inntil 3,55 m på offentlig veg og å sikre lik praksis. Færre gårder, mer samdrift, maskinsamarbeid, mer leid jord og lengre kjøreavstander skaper behov for å kunne kjøre lengre, sier Asia Akther i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Bred arbeidsgruppe

De nye forskriftene har blitt jobbet fram av en arbeidsgrippe bestående av deltagere fra Norges Bondelag, Arbeidstilsynet, Matmerk, Norges Lastebileierforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Landbruksrådgivning, Bedre Gardsdrift, Landbruks- og matdepartementet og Utrykningspolitiet/Politidirektoratet.

Neste artikkel

– Det er populært med små traktorer og vi selger i bøtter og spann av store