Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny undersøkelse: Tre av fire bønder mener det er viktig å få ned klimagassutslippene

To av ti bønder mener det ikke er viktig å ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder for å få ned utslippene

En av de største utslippskildene for landbruket er metan. Foto: Benjamin Hernes Vogl
En av de største utslippskildene for landbruket er metan. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Jordbruket sto i fjor 8,8 prosent av norske klimagassutslipp, ifølge Miljødirektoratet. Landbruket er spesielt kilden for utslipp av metan og lystgass. I tillegg kommer utslipp fra maskinparken og oppvarming av landbruksbygg.

En ny undersøkelse utført av Agrianalyse på vegne av Landkreditt, viser ifølge en pressemelding at tre av fire bønder finner det viktig å ta i bruk ny teknologi og produksjonsmetoder for å få ned utslippene.

– I motsatt ende av skalaen er det kun 21,5 prosent som ikke synes dette er så viktig, mens resten er usikre, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt i pressemeldingen.

Annonse

Elisabeth Sæter, rådgiver i Norges bondelag, viser til at landbruket tidligere i år inngikk en klimaplan med staten for perioden 2021 til 2030.

– Dette krever ressurser, og vil bli tema i de årlige jordbruksoppgjørene fremover, sier hun.

Prosjektleder for Klimasmart landbruk, Tony Barman, forteller at det i løpet av oktober kommer et nytt verktøy som skal beregne utslipp på hver enkelt gård.

– Vi har i lang tid jobbet med å utvikle en klimakalkulator for næringen. Den vil gjøre det enklere å beregne gårdens utslipp og identifisere forbedringsområder. Et betydelig antall bruk har bidratt i datainnsamling og pilotutprøving, sier han.

Neste artikkel

Grønn gladnyhet