Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny studie: I disse områdene gir økologisk landbruk minst effekt

Forskere ved Lunds universitet i Sverige slår fast at det har mye å si hvor du dyrker økologisk for at det skal være til fordel for biologisk mangfold.

Områder med naturlige beitemarker gir minst gevinst ved økologisk landbruk, ifølge svenske forskere. Foto: Lars Bilit Hagen
Områder med naturlige beitemarker gir minst gevinst ved økologisk landbruk, ifølge svenske forskere. Foto: Lars Bilit Hagen

I en fersk studie har forskere ved Center for Environmental and Climate Science (CEC) og AgriFood Economics Center ved Lunds universitet og SLU sett på hvor man får best miljøgevinst av å dyrke økologisk.

Studien slår fast at det har mye å si hvor en dyrker økologisk for å få ønskede miljøgevinster.

Det er spesielt i områder med få eller ingen naturlige beitemarker det har best effekt, viser forskerne til.

– En viktig forklaring på resultatene våre er at økologisk landbruk bidrar mer til det biologiske mangfoldet på steder der det allerede er relativt få arter, sier William Sidemo Holm, forsker ved AgriFood i en pressemelding.

Ifølge ham er det derfor mest lønnsomt å dyrke økologisk i områder hvor det er mer konvensjonelt landbruk.

– Vår studie viser behovet for å designe virkemidler som gjør det gunstig for bønder i landskap med få naturbeitemarker å dyrke økologisk, sier han.

Neste artikkel

Forskar kritisk til at økobønder får kompensasjon for gjødsel