Null buregg vil råke ei rekkje bønder hardt økonomisk

– Dyrevernarar tenkjer ikkje så mykje på «bondevelferda», seier leiaren i Norsk Fjørfelag. Han er uroa for bønder som må bruke fleire millionar på ei ny, stor omlegging.

Frittgåande: Eggproduksjonar som denne frittgåande produksjonen i Østfold, har erstatta ein stor del av produksjonane med bur – såkalla miljøinnreiing – dei siste åra. Fordelen med frittgåande er at hønene får større utløp for naturleg åtferd, men baksida er meir sjukdom og høgare døyelegheit. Foto: Mariann Tvete
Frittgåande: Eggproduksjonar som denne frittgåande produksjonen i Østfold, har erstatta ein stor del av produksjonane med bur – såkalla miljøinnreiing – dei siste åra. Fordelen med frittgåande er at hønene får større utløp for naturleg åtferd, men baksida er meir sjukdom og høgare døyelegheit. Foto: Mariann Tvete
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Desse kjem best og dårlegast ut i den nye jordbruksavtalen