Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet: Mistanke om nytt utbrudd av fugleinfluensa på Jæren

Mattilsynet mistenker et nytt utbrudd av fugleinfluensa blant en ny besetning med verpehøns på Jæren. Det er i så fall andre utbrudd på en uke.

Mattilsynet mistenker at det for andre gang på kort tid blir påvist fugleinfluensa i en besetning med høns. Foto: Mariann Tvete
Mattilsynet mistenker at det for andre gang på kort tid blir påvist fugleinfluensa i en besetning med høns. Foto: Mariann Tvete

– Det er ny mistanke om fugleinfluensa i en kommersiell fjærfebesetning i Klepp i Rogaland. Mistanken er på nabogården til besetning med verpehøns hvor det allerede er påvist fugleinfluensa. Besetningen vil bli avlivet, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.

Mistanken er basert på at det er oppdaget mange svake og døde fjærfe i besetningen.

– Mattilsynet har båndlagt gården. Dyrene vil bli avlivet og destruert i dag eller i morgen. Vi jobber tett med den berørte bonden, kommunen og næringen, sier regiondirektør Lise Petterson i Mattilsynet.

NRK skrev tidligere tirsdag at det er påvist fugleinfluensa i en ny besetning, men Mattilsynet understreker at det foreløpig kun er en mistanke.

Ingen nye tiltak

Foreløpig er det ikke innført noen nye tiltak, selv om restriksjoner er på plass.

– Fører det nye utbruddet til at varigheten av tiltakene blir forlenget?

– I utgangspunktet er det sånn. Observasjonssonen skal vare i 30 dager fra det er ferdig vasket ut i den siste besetningen hvor det har vært påvist smitte, sier Petterson.

Hun sier også at det ikke er grunn til å mistenke smitte i andre besetninger, basert på hva Mattilsynet har fått vite.

– Nei. Vi har ikke fått meldinger om noe som gir grunn til mistanke andre steder, og vi har vært veldig tydelige på at folk må melde fra hvis de har mistanke.

7.500 verpehøns

Ifølge NRK er det 7.500 verpehøns på gården.

Dersom det blir bekreftet at det er fugleinfluensa også på gården der det er mistanke, er det den andre besetningen som på en uke får påvist fugleinfluensa i Klepp kommune. Torsdag i forrige uke ble det kjent at en besetning i kommunen hadde fått påvist sykdommen, som regel fører til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler.

Det var første gang det ble påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjærfehold i Norge. 7.500 verpehøns måtte avlives.

Smitte blant ville fugler

Ifølge NRK ligger de to gårdene der det må er påvist fugleinfluensa like ved et naturreservat.

– Vi vet det er smitte i området i villfuglbestanden og vi jobber med smittesporing, sier Petterson.

Mattilsynet innførte i forrige uke portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland etter funnet av fugleinfluensa hos besetningen. Det innebærer at fjærfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne eller under tett tak.

Det ble også innført en risikosone på tre kilometer og en observasjonssone på 10 kilometer der det er spesielt strenge tiltak.

Neste artikkel

Ber medlemmene melde fra om syke eller døde fugler