Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norturas konsernstyre ber om gjennomgang av dyrevelferdsarbeidet

Konsernstyret i Nortura vedtok på et ekstra styremøte mandag å iverksette en intern gjennomgang av den interne oppfølgingen av dyrevelferdsarbeidet i konsernet.

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen
Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er den pågående NRK-saken om dyrevelferd i svinenæringen som er årsaken til konsernstyrets beslutning, skriver Nortura i en pressemelding mandag.

– Bildene vi har sett fra enkelte fjøs er sjokkerende med eksempler på regelbrudd og dårlig dyrehold. Dette er ikke slik Nortura og norske svinebønder vil ha det. Dyrevelferdsarbeidet er et løpende og en pågående prosess vi må fortsette. Filmene viser at vi ikke er i mål, ytterligere tiltak er nødvendig og jobben starter hos oss selv, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Vil gjenopprette tilliten

Med bakgrunn i oppslagene fra NRK om dyrevelferd i norsk svineproduksjon ber konsernstyret administrasjonen utarbeide et mandat for en gjennomgang av oppfølging av dyrevelferd i Nortura.

– Hensikten er å avdekke svakheter og identifisere rom for forbedringer i organiseringen, systemer, rutiner og samhandlingen med myndigheter, bønder og bransjen for øvrig. Målsetting er å gjenopprette tilliten til norsk svinenæring, sier Hasvang Vaag.

Skal offentliggjøres

Gjennomgangen skal skje i samarbeid med en ekstern ressurs med spisskompetanse på organisering, selskapsstyring og kontroll.

Annonse

Resultatet fra gjennomgangen vil bli offentliggjort, opplyser Nortura.

– Det er ikke klart hvem vi skal bruke av eksterne eksperter, sier Hasvang Vaag til Nationen.

Ifølge styrelederen starter arbeidet umiddelbart.

– Hva skal til for å gjenopprette tilliten til norsk svinenæring?

– Nå starter vi arbeidet med å se på vår rolle, så forventer vi at alle andre aktører gjør det samme, sier Hasvang Vaag.

Fatland: Skal være enda tydeligere

Nylig avgåtte direktør i Fatland, Terje Wester, skriver i en e-post via deres kommunikasjonsavdeling at situasjonen rundt dyrevelferd er en annen i dag enn for bare noen år siden.

«Bildene som vises fra gårder tilknyttet Fatland er hovedsakelig fra 2019, noen 2020. Situasjonen i 2021 er en annen enn i 2019 og 2020. Dette jf. ny veileder, innføring av Helsegrissystemet og forskriftsfestet velferdsgrisprogram», skriver Wester.

«Når det er sagt ser vi behov for at næringen fremover skal være enda tydeligere på hvilke forventninger vi har ut mot bøndene. Vi ser også at det er nyttig og være tydeligere ut mot forbruker om hvordan vi jobber oppi mot og med dyrevelferd. Dyr skal ha det godt og regelverket skal følges», skriver han videre.

Neste artikkel

Redusert straff for utsultede storfe