Nortura seier alternativet til eksport var å kaste kjøttet

Nortura beklagar eksporten av sauekjøtt til Afghanistan, men seier alternativet var å kaste kjøttet. – Meiner Dale det ville vore rett, spør Nortura.

Dilemma: Styreleiar i Nortura, Trine Hasvang Vaag, beklagar sauekjøtteksporten til Afghanistan, men seier dilemmaet var at alternativet fort ville vore å måtte kaste kjøttet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Dilemma: Styreleiar i Nortura, Trine Hasvang Vaag, beklagar sauekjøtteksporten til Afghanistan, men seier dilemmaet var at alternativet fort ville vore å måtte kaste kjøttet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Overskot av sauer og lam

Ved nyttår låg det 3200 tonn saue- og lammekjøtt på lager.

Omsetningsrådet godkjende ekstra frysefrådrag dekt av bondebetalt omsetningsavgift. Det gav opp mot 19,50 kr pr. kg (-30%) i priskutt. Prislapp: Over 40 mill. kr.

Pr 1. oktober er det eksportert 442 tonn småfekjøtt, ein firedel til u-landet Afghanistan.

I åra 2015, 2016 og så langt i 2017 har Innovasjon Norge innvilga 160 mill. kr i investeringsstøtte for sauer til 375 bønder. Støtta skal til saman gi ein vekst i produksjonskapasiteten på 36.000 vinterfôra sauer, som gir rundt 1100 tonn meir kjøtt per år.

Prognosen til Nortura viser at 2600 tonn fårekjøtt vil ligge på reguleringslager ved utgangen av året og nye 1700 tonn i overskot i 2018.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) svara med å be Omsetningsrådet om full gjennomgang og ei vurdering om ein skal krevje tilbake pengar.

– Alternativet var å kaste

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Namneskiftet til Tine: – Vi held kostnadene nede