Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura bekrefter at de hentet og slaktet dyrene til Solør-bonden

Nortura bekrefter overfor sine medlemmer at det var de som hentet dyrene til en bonde i Solør. Det var også Nortura som stod bak slaktingen av dyrene.

Bilen som fraktet bort dyrene var anonym og uten skilter. Denne bilen var ikke involvert. Illustrasjonfoto: Bjarne Bekkeheien Aase
Bilen som fraktet bort dyrene var anonym og uten skilter. Denne bilen var ikke involvert. Illustrasjonfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det var tidligere i juli at Mattilsynet, politiet og en anonym slaktebil dukket opp på gården i Solør. De skulle hente 100 okser, som skulle sendes til slakting og destrueres.

– Mattilsynet har funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden på gården. Det er funnet hauger av døde dyr som har ligget åpent med fri tilgang for gnagere, fugler, ville dyr, samt grisene på gården, opplyste Mattilsynet i en pressemelding.

Bonden selv sier det er 140 dyr som ble hentet, da også kviger og ungdyr.

På oppdrag fra Mattilsynet

Nå opplyser Nortua på sine medlemssider at det var de som hentet dyrene.

– Vi kan bekrefte at Nortura på oppdrag fra Mattilsynet har kjørt inn og slaktet storfe til destruksjon fra gård i Solør, skriver de.

Oppdraget fra Mattilsynet var å sørge for at dyrene ble transportert og avlivet i tråd med regelverket som gjelder for dyrevelferd. Nortura har mottaksplikt på storfe.

Annonse

– Transportøren som har bistått i forhold til inntransport har kontrakt på innkjøring av slaktedyr for Nortura og har opptrådd i henhold til kontrakt og på oppdrag fra Nortura, skriver Nortura videre.

Døde dyr

Mattilsynet trakk fram både lite hygieniske forhold på gården i tillegg til dårlig orden på merking og medisinbruk da de hentet dyrene. Dødeligheten var også langt utover det som er vanlig.

Bøndene på Solør-gården sendte for noen uker siden ut en pressemelding hvor de beskriver at de føler seg utsatt for et psykisk «terrorregime» med stadig hyppigere inspeksjoner med to-tre inspektører og like mange politibetjenter.

I pressemeldingen stilles det også spørsmålstegn om hvorvidt saken er omtalt balansert nok i mediene – og de mener Mattilsynets versjon har fått råde.

Saken endte hos domstolen, hvor det ble dømt i favør Mattilsynet. Bonden anket saken, men anken ble avslått av lagmannsretten.

Neste artikkel

Ingen dyrevelferd uten dyr