Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norskog og Bondelaget fornøyd – men krever uttak også i ulvesonen

Norges Bondelag og Norskog forlanger at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) også tillater felling av ulv innenfor ulvesonen.

Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Torsdag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen.

– Det er bra at det blir felling utenfor sonene etter rovviltnemndenes tidligere vedtak. Det skulle bare mangle. Men det viktigste er fellingstillatelse innenfor ulvesone, sier Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef i Norskog, til Nationen.

Fristen for vedtak innenfor ulvesonen er 1. januar. Løvenskiold mener det er avgjørende at vedtakene fattes i god tid før fristen. I fjor kom flere vedtak om felling av ulv sent.

– Med klagemulighet går saken fram og tilbake før sesongen for jakt på sporsnø er over. Nå håper jeg vi får en vinter med felling av ulv som er i tråd med stortingsflertallet og med et lavere konfliktnivå, sier Løvenskiold.

Lisensfelling innenfor ulvesonen var et hett tema under seminaret om ulvepolitikk på Elverum forrige uke. Regjeringens rovdyrpolitikk har også vært mye omtalt i sommer, noe som blant annet har resultert i et stort ordføreropprop.

– Det viktigste nå er å sikre at ikke vi har flere ulv enn det Stortingets bestandsmål tilsier, sier Løvenskiold.

Norges Bondelag krever mer handling

– Det er bra at statsråd Elvestuen respekterer vedtakene som de regionale rovviltnemndene har gjort. Nemndene representerer de som må leve med utfordringene som ulven i Norge skaper. Nå er det viktig at de som lever av utmarka også blir lyttet til når det handler om felling av ulv inne i ulvesonen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag til NTB.

Samtidig mener han at Stortingets ulveforlik bør følges opp bedre enn i dag.

– Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og bestanden ligger høyt over det bestandsmålet politikerne har vedtatt, sier Frogner.

Vinteren 2017–2018 ble det registrert 70–71 ulver som bare holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 45 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, ifølge Rovdata.

Naturvernforbundet er skuffet

– Det er svært skuffende at Elvestuen setter elg og sau foran biologisk kunnskap og bevaring av en kritisk truet art, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet i en epost til Nationen.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener regjeringens vedtak går imot Stortingets rovdyrforlik. Foto: Svein Egil Hatlevik
Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener regjeringens vedtak går imot Stortingets rovdyrforlik. Foto: Svein Egil Hatlevik

Ifølge Håpnes er kvoten på 26 ulv mye større enn det faktiske antall ulv som finnes i disse områdene.

– Vedtaket fører til at all ulv på 95 prosent av Norges landareal kan skytes, og det er i strid med Stortingets rovdyrforlik. Men aller verst er det at denne politikken avfreder ulven utenfor ulvesona, i strid med Kongens vedtak om å frede ulven som art i hele Norge, sier Håpnes.

Han mener den skandinaviske ulvebestanden ikke forvaltes godt nok, og at det er «en ettergivende geværpolitikk som rår».

– Sverige, som har mange ganger flere ulv enn Norge ikke åpner for ulvejakt fordi bestanden går nedover og er for svak til å tåle jakt, sier han.

Neste artikkel

Er du redd for å møte bjørn i sommer? Slik oppfører du deg