Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Bondelag krever tilleggsforhandlinger med staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha tilleggsforhandlinger med staten etter prisøkning på kunstgjødsel. Det åpner regjeringen for.

Flere bønder er misfornøyde med resultatet av jordbruksoppgjøret etter at prisen på handelsgjødsel steg med nærmere 30 prosent. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Flere bønder er misfornøyde med resultatet av jordbruksoppgjøret etter at prisen på handelsgjødsel steg med nærmere 30 prosent. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Dette betyr at Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter i jordbruket tilsvarende andre grupper ikke nås. Den sterke kostnadsveksten får store negative konsekvenser for økonomien til den enkelte bonde, og det er viktig å få kompensert dette nå. Vi krever derfor tilleggsforhandlinger med staten så raskt som mulig, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag i en pressemelding.

Etter jordbruksoppgjøret, som ble vedtatt av Stortinget i april, har prisen for flere innsatsfaktorer på landbruket økt vesentlig. Prisendringen er tydeligst for handelsgjødsel, som har økt med nærmere 30 prosent.

Det kan bety en kostnadsøkning på minst en halv milliard kroner for norsk bønder. Ifølge Norges Bondelag har forutsetningene for forhandlingene med Stortinget endret seg drastisk etter prisøkningen.

Annonse

– Vi ble orientert om prisøkningen på handelsgjødsel i slutten av mai, og informerte Stortinget om de uforutsette kostnadsøkningene da. Vi opplyste også om at det kunne bli aktuelt å be om tilleggsforhandlinger, forklarer Gimming.

Ifølge hovedavtalen har begge parter rett til å kreve tilleggsforhandlinger når viktige forutsetninger endrer seg.

Overfor Nationen antydet statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet tidligere denne måneden at regjeringen er villige til å forhandle om kompensasjon til bøndene.

– Heldigvis har vi et så godt avtaleinstitutt der en kan be om å åpne for nye forhandlinger. Ved kraftig kostnadsvekst er det naturlig å ta det opp. Vi er forberedt på å svare ut det om det dukker opp, sa statssekretæren.

Neste artikkel

Regjeringa utset forhandlingar om kompensasjon til bønder