Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge deltar med over 70 produsenter på Grüne Woche

Grüne Woche åpner i morgen. Over 70 matprodusenter skal representere Norge i Berlin. Men det er vanskelig å måle effekten av å få smaken på Norge.

Mye norsk: Fra den norske avdelingen under Internationale Grüne Woche 2013. Foto: kjetil blom haugstulen
Mye norsk: Fra den norske avdelingen under Internationale Grüne Woche 2013. Foto: kjetil blom haugstulen

Siden 1926 har en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv, Internationale Grüne Woche (IGW), vært arrangert i Berlin. Norge deltar for 27. gang, og over 70 produsenter fra Nord-Norge, Trøndelag og Fjord-Norge skal sette sitt preg på den norske standen.

Romstad gård i Bjugn er en av produsentene. De produserer geleer, smør, ost og krydder og har deltatt på messa flere ganger.

Grüne Woche

En av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv.

Om lag 400.000 besøkende, 1600 utstillere fra 60 land og rundt 4000 journalister.

Messen er en viktig profileringsarena og en sentral møteplass for alle som arbeider med mat, opplevelser og reiseliv.

Norge deltar for 27. gang.

– Vi har kun positive erfaringer. For det første får vi erfaringer med å vise oss fram i et stort land. Jeg ante ikke at smaksløkene til folk er så forskjellig, ut fra hvor du kommer fra. Vi får se hvordan produktene treffer i andre land, sier Ingrid Larsen Romstad.

Knytter norske kontakter

Høsten 1996 startet Ingrid og mannen Jørund Romstad med foredling og matproduksjon. De driver gårdsbutikk, visningshage og tar mot selskaper til bespisning. Produksjonslokalet ligger på Orkanger, hvor sønnen Knut Tore Halstensen er produksjonsansvarlig.

– Våre varer er tilleggsprodukt, derfor trenger vi å samarbeide med andre. Deltagelsen på Grüne Woche er minst like viktig for kontakt med andre norske som for å få kontakt med resten av verdenen.

Den norske deltagelsen er organisert gjennom et prosjekt ledet av Landbruks- og matdepartementet i nært samarbeid med Innovasjon Norge og Ambassaden i Berlin. Prosjektlederen i region Nord-Norge, Åse Vøllestad, sier at deltagerne er stolte over å få presentere sin landsdel.

– Hver utstiller får knytte nettverk, de får også ideer til nye produkter og blir mer profesjonelle. Deltagerne skal representere Norge og regionen, samtidig som de får profilert sin egen bedrift. Mange reiser ut for å bli gode hjemme, sier Vøllestad.

– Har det noen effekt på å få turister til Norge?

– Det tør jeg egentlig ikke si noe om, det er vanskelig å måle. Jeg er blitt fortalt at en som driver med kajakkturisme i vårt område, fikk flere bestillinger etter deltagelse, og Ishotellet i Alta har hatt en del tyske turister. Vi ser nok at det er best effekt i regionen, så nasjonalt og ganske liten effekt ovenfor det internasjonale markedet, sier prosjektlederen.

Vøllestad sier at få firmaer i hennes region har tanker for stor eksport. De fleste er rett og slett for små til slikt.

«Hver utstiller får knytte nettverk, de får også ideer til nye produkter og blir mer profesjonelle.»

Annonse

– Vi hadde en evaluering i fjor for å se på langtidseffekten av deltagelsen av Grüne Woche. Det er vanskelig å måle effekten ute, men flere sier likevel at bookinger fra Tyskland har økt. Ved å utfordre tre regioner er det lettere å få opp større prosjekter, hver enkelt bedrift eller produsent blir litt liten alene. Å måle effekten i kroner og øre er ikke lett, sier Arne Rød, prosjektleder i Innovasjon Norge.

Evaluering

I forbindelse med en rapport der langtidseffekten av deltagelse messen ble evaluert, ble det I 2012 og 2013 stilt spørsmål om deltagerne kunne anslå den økonomiske verdien av avtalene de hadde inngått.

– Det er svært vanskelig å estimere, men det er eneste tallet man kan bruke for å komme fram til den økonomiske effekten. I 2012 var gjennomsnittsverdien på en norsk avtale på 20.600 kroner og i 2013 lå verdien i gjennomsnitt på 77.000 kroner. Verdien på de norske avtalene er dermed estimert til 875.000 kroner i 2012 og 1,1 millioner kroner i 2013.

Verdien av de tyske avtalene var vesentlig lavere. Rapporten gjør oppmerksom på at det er stor usikkerhet knyttet til tallene.

Ifølge Rød lovprises matvareprodusenter av reiselivsnæringen. De ønsker å satse på turister som etterspør kvalitet framfor volumturismen.

– Vi bør trekke til oss de turistene som er betalingsdyktige, sier han.

Romstad gård er en familiebedrift i vekst, og noe av veksten skyldes deltagelsen på Grüne Woche.

– Hvert år får vi flere bestillinger etter messa, det har kun vært fra andre norske. Rent økonomisk har det vært positivt for oss å delta på Grüne Woche, sier Ingrid Larsen Romstad.

Les også: Kommentar: Grüne Woche er blitt politisk

Neste artikkel

Grüne Woche er avlyst