Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nordland: "Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!"

Brev til Statsministeren fra ordførerne i Nordland.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

"Vi viser til brev til Statsministeren fra 46 kommuner i Trøndelag og 21 kommuner i Hedmark om samme tema.

På vegne av 37 av 44 kommuner i Nordland oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen blant annet Hedmark, Oppland, Nordland og Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovvilt forlik følges opp slik det er vedtatt!

Nordland har opplevd stort rovvilttrykk og store skader år etter år. Det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovviltforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Som alltid må oppnåelsen av Stortingets bestandsmål avveies mot andre hensyn, slik som hensynet til beitenæringen og lokalbefolkningen. I beiteprioriterte områder skal disse hensyn veie tyngre.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak. Der det er merkede dyr som utgjør skadepotensiale eller direkte skade må kunnskapen om hvor dyret befinner seg kunne brukes i fellingsforsøket.

En forsvarlig rovviltpolitikk tilsier at rovvilt som beveger seg i nærheten av og inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår.

Det er også viktig å presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best. Det er ikke greit at vi i Nordland blir fratatt denne myndigheten.

På vegne av kommunene i Nordland oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den kraftig økende utfordringen landet står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp."

Les flere brev fra rovvilt-oppropet her:

Christine Trones, ordfører i Hemnes kommune

Harald Lie, ordfører i Hattfjelldal kommune

John-Erik S. Johansen, ordfører i Dønna kommune

Andre Møller, ordfører i Vega kommune

Jann Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn kommune

Carl Einar Isachsen, ordfører i Lurøy kommune

Arnt Frode Jensen, ordfører i Herøy kommune

Britt Helstad, ordfører i Bindal kommune

Andrine Solli Oppegaard, ordfører i Sømna kommune

Per Pedersen, ordfører i Træna kommune

Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord kommune

Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane kommune

Annonse

Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune

Kari Anne B. Andreassen, ordfører i Vevelstad kommune

Bard Anders Langø, ordfører i Alstahaug kommune

Johnny Hanssen. Ordfører i Brønnøy kommune

Geir Waage, ordfører i Rana kommune

Rune Berg, ordfører i Saltdal kommune

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune

Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland kommune

Sigurd Stormo, ordfører i Meløy kommune

Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen kommune

Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune

Jan-Folke Sandnes, ordfører i Hamarøy kommune

Monika Sande, ordfører i Beiarn kommune

Jørn Stene, ordfører i Fauske kommune

Atle Daniel Andersen, ordfører i Lødingen kommune

Olav Terje Hoff, ordfører i Rødøy kommune

Asle Schrøder, ordfører i Steigen kommune

Karianne B. Bråthen, ordfører i Øksnes kommune

Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel kommune

Petter Jørgen Pedersen, ordfører i Gildeskål kommune

Lars Kr. Evjenth, ordfører i Sørfold kommune

Tor Arne Andreassen, ordfører i Røst kommune

Dagfinn Arntsen, ordfører i Værøy kommune

Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord kommune

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø kommune

Neste artikkel

Nett-tv: Følg stortingshøring om rovdyrerstatning direkte nå