Nikolay Valheim sit att med millionlån på pels: Varslar søksmål «herifrå til himmelen»

Regjeringa kan vente seg søksmål «herifrå til himmelen» om forslaget blir ståande, ifølgje pelsdyrbonde, som vil sitje att med millionlån og verdilaust minkhus.

Milliongjeld: Nikolay Valheim (32) har investert stort i pelsdyrhald. Med forbodet som regjeringa vil innføre blir minkhuset verdilaust, ifølgje Valheim, som ventar å sitje att med mange millionar i gjeld slik kompensasjonsforslaget er utforma. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Digital

8 uker for 199,-

Helg+Digital

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag
8 uker for 249,-

Komplett

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag
8 uker for 299,-

Neste artikkel

Solbergs uakseptable morgengaver