Nibio: Kjøttkutt kan gi kraftig fall for jordbruket

Kjøttkutt kan gi storstilt gjengroing, over 12.000 færre bondeårsverk og fall i sjølvforsyninga viser ny rapport frå Nibio.

Konsekvensar: Mykje av jorda som i dag blir brukt til dyrking av fôr til dyr vil i praksis gro igjen om forbruket av raudt kjøtt blir kraftig redusert, ifølgje ein ny Nibio-rapport, som viser store følgjer for jordbruk og matproduksjon. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Konsekvensar: Mykje av jorda som i dag blir brukt til dyrking av fôr til dyr vil i praksis gro igjen om forbruket av raudt kjøtt blir kraftig redusert, ifølgje ein ny Nibio-rapport, som viser store følgjer for jordbruk og matproduksjon. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Forsker: – Norge har noen av verdens beste forhold for å dyrke planter i veksthus