Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedbygging av dyrkamark ventes å ligge under Stortingets mål

Omdisponeringen av dyrka jord ser ut til å ligge stabilt på fjorårets nivå. Både nedbyggingen av dyrkbar jord og nydyrkingen går opp, viser foreløpige tall.

Dyrka mark som blir omdisponert i forbindelse med utvidelse av Follobanen. Her fra Ski kommune i Akershus i februar i fjor. Foto: Svein Egil Hatlevik

Hvert år kommer det foreløpige tall fra norske kommuner for hvor mye dyrkamark som er bygget ned i løpet av året som gikk.

Tallene for 2018 viser enn så lenge at omdisponeringen av dyrka jord var på rundt 3.700 dekar i 2018. Det er like under jordvernmålet på 4.000 dekar som Stortinget har vedtatt. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding fredag.

Nedbyggingen i fjor vil, med mindre det kommer store endringer i de endelige tallene som legges fram i juni, være på omtrent det samme nivået som i 2017. Den gangen var matjordnedbyggingen på rundt 4.000 dekar.

Annonse

Når det gjelder omdisponeringen av dyrkbar jord, har blitt nesten doblet. I 2017 ble 4.826 dekar dyrkbar jord bygget ned, mens tallet i fjor var 9.020 dekar. De største nedbyggingene fant sted i Akershus fylke, hvor 5.241 dekar ble bygget ned. Av dette ble 3.784 omdisponert i Ullensaker kommune.

«Dyrkbar mark er skog, utmark og arealer som lar seg oppdyrke for jordbruksproduksjon med større inngrep», forklarer departementet.

De foreløpige tallene viser også en økning i tillatt nydyrking i 2018. Det ble gitt tillatelse til å nydyrke 24.619 dekar, opp fra 22.702 dekar året før.

De høyeste tallene for nydyrking i fjor kommer fra Hedmark (5.490 dekar) og Trøndelag (5.253 dekar).

Neste artikkel

Bøndenes klimaforhandlinger med staten har stoppet opp